Show simple item record

dc.contributor.authorKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszkaen
dc.date.accessioned2016-06-13T11:05:17Z
dc.date.available2016-06-13T11:05:17Z
dc.date.issued2016-05-28en
dc.identifier.issn1641-4233en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18325
dc.description.abstractThe German problem dominated among the priorities of the Polish diplomacy after 1960. The stalemate was broken by the visit of the Prime Minister Józef Cyrankiewicz in Vienna in September 1965. Józef Cyrankiewicz’s visit in Austria highlighted new possibilities in Austrian-Polish relations. The old policy of Minister Adam Rapacki had been conceived in a difficult period and had no impact on the international environment. The article aims to characterises of the conditions for developing Polish-Austrian relations in the late 60s. The articles poses several questions: how far policy towards Germany stimulated relations with Austria and how Polish authorities saw the possibilities of economic cooperation with Vienna and finally how they prepared for this cooperation. The difficult economic situation in Poland required resuming cooperation with the West. The meeting in Vienna developed further bilateral relations in a very positive way. The Minister Bruno Kreisky recognized in the Polish government both a partner and a neighbour to cooperate. Cyrankiewicz’s visit launched the ratification processes of many bilateral agreements which developed trade in the Eastern Europe.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesInternational Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal;18en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0en
dc.subjectJózef Cyrankiewiczen
dc.subjectAustrian-Polish relationsen
dc.subjectbilateral agreementsen
dc.titleÖsterreich in der Polnischen Diplomatie in den Jahren 1965–1968 aus der Perspektive des Aussenministeriums der VR Polenen
dc.page.number33-52en
dc.contributor.authorAffiliationDozentin an der Lodzer Universität, Katedra Badań Niemcoznawczych 90–131 Łódź, ul. Narutowicza 59aen
dc.identifier.eissn2300-8695
dc.referencesArchiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, D. IV A, Z.17, W. 3, Bd. 25, Program wizyty Prezesa Rady Ministrów PRL w Austrii w dniach 20–23 września 1965r.en
dc.referencesArchiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, D. IV A, Z.17, W. 2, Bd. 25, Szyfrogram Nr. 11587 z 22.09.1965.en
dc.referencesArchiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, D. IV A, Z.17, W. 3, Bd. 25, Protokół z rozmów w Wiedniu.en
dc.referencesArchiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, D. IV, A, Z.17, W. 3, Bd. 25, Raport polityczny Ambasady PRL w Wiedniu za okres 1 VIII 1965 – 31 XII 1965.en
dc.referencesArchiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, D. IV A, Z.17, W. 3, Bd. 21, Szyfrogram Nr. 2313 vom 3.10.1970.en
dc.referencesBolesta-Kukułka K., Gra o władzę a gospodarka Polska 1944–1991, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992.en
dc.referencesBorodziej W., Dyplomacja PRL w i wobec Marca, [in:] Marzec 1968 trzydzieści lat później, Hrsg. M. Kula, P. Osęka, M. Zaręba, Bd. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998, S. 80–87.en
dc.referencesBorodziej W., Die Volksrepublik Polen Und Österreich 1948–1956, [in:] Der österreichische Staatsvertrag 1955: international Strategie, rechtliche Relevanz, nationale Identität, Hrsg. A. Suppan, G. Stourzh, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005, S. 417–430.en
dc.referencesBrochocki J., Rewolta marcowa. Narodziny, życie i śmierć PRL, Warszawa: Wydawnictwo Placówka, 2001.en
dc.referencesBryl-Warewicz E., Stosunki polsko-austriackie po II wojnie światowej, [in:] Wiktoria wiedeńska i stosunki polsko-austriackie w latach 1683–1983, Hrsg. W. Śladkowski, A. A. Witusik, Lublin: Prasowa Zagraniczna Agencja Interpress, 1983, S. 248–264.en
dc.referencesDziennik Ustaw 1974/6/33, Protokół Dodatkowy do Umowy między PRL a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 roku, wydany w Monitorze Polskim.en
dc.referencesEisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1992.en
dc.referencesGóral I., Polsko-austriackie stosunki gospodarcze, [in:] Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich, Hrsg. W. Tomkowski, Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2000, S. 177–181.en
dc.referencesGraf M, Ruggenthaler P., Polnisch-österreichische Beziehungen im Kalten Krieg, [in:] Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku. Österreich im polnischen Diskurs nach 1945, Hrsg. A. Kisztelińska-Węgrzyńska, Universitas Kraków 2016.en
dc.referencesGrodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Warszawa: Wydawnictwo Replika, 2009.en
dc.referencesHistoria Dyplomacji Polskiej, Wstęp., Bd. VI, Hrsg. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, S. 5–25.en
dc.referencesJarząbek W., Problem niemiecki w polskiej polityce mocarstw zachodnich i państw niezaangażowanych w czasie drugiego kryzysu berlińskiego 1958–1961 (wybrane zagadnienia), [in:] Polska-Niemcy-Europa. Księga Jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera, Hrsg. J. Fiszer, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2000, S. 217–218, a.en
dc.referencesJarząbek W., „Rozmowa Charlesa de Gaulla z Władysławem Gomułką”, Dzieje Najnowsze, 2000, S. 4, S. 148–159, b.en
dc.referencesJarząbek W., „Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec problemu reparacji i odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec 1953–1989”, Dzieje Najnowsze 2005, Nr. 2, S. 85–103.en
dc.referencesJarząbek W., „Wpływ wydarzeń 1968 roku na politykę zagraniczną PRL”, Dzieje Najnowsze 2008, Nr. 1, S. 71–85.en
dc.referencesKaliński J., Gospodarka w PRL, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2012.en
dc.referencesKisztelińska-Węgrzyńska A., „Dyplomacja polska wobec Austrii w latach 1945–1958”, Jahrgang des Lehrstuhls für Deutschlandstudien Lodzer Universität. Deutschland–Österreich–Schweiz 2012, Bd. V, S. 179–192.en
dc.referencesKisztelińska-Węgrzyńska A., „Wizyta Bruno Kreisky’ego w Polsce 1–3 III 1960 r. w świetle materiałów Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych”, Polnisch-Deutscher Jahrgang 2013, S. 50–70.en
dc.referencesKisztelińska-Węgrzyńska A., „Z historii dyplomacji polsko-austriackiej w latach 70.XX w. Wizyty kanclerza Bruno Kreisky’ego w Polsce”, Przegląd Zachodni 2015, Nr. 1, S. 139-158.en
dc.referencesKreisky B., Die Zeit, in der wir leben. Betrachtungen zur internationalen Politik, Wien: Molden, 1978.en
dc.referencesMadajczyk P., Dyplomacja polska w latach sześćdziesiątych, [in:] Historia dyplomacji polskiej, Bd.VI, 1944/1945–1989, Hrsg. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, S. 584–654.en
dc.referencesMelichar V., Sojusz i współpraca czechosłowacko-polska, [in:] Stosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowo-demokratyczne, Hrsg. W. Balcerek, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 1980, S. 123–140.en
dc.referencesPolska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989. Wybór dokumentów, Hrsg. R. Zięba, J. Zając, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.en
dc.references„Polski premier w naddunajskiej stolicy”, Głos Robotniczy, Nr. 224, vom 21.09.1965, S. 1.en
dc.referencesRocznik Statystyczny 1992, Warszawa: Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, 1992.en
dc.referencesSkowroński A., Austriacka polityka aktywnej neutralności, [in:] Z dziejów Austrii i stosunków polsko-austriackich, Hrsg. Z. Tomkowski, Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2000, S. 143–156.en
dc.referencesSkrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956–1989, Warszawa: Wydawnictwo Aspra, 2010.en
dc.referencesSyndoman S., Polsko-austriackie stosunki dyplomatyczne i kontakty polityczne w latach 1970–1989, [in:] Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku, Hrsg. A. Kisztelińska-Węgrzyńska und K. A. Kuczyński, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, S. 103–116.en
dc.referencesTebinka J., Uzależnienie czy suwerenność? Odwilż październikowa w dyplomacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1956–1961, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010.en
dc.referencesTomala M., „Przyjaźń z Niemiecką Republiką Demokratyczną, ale za jaką cenę”, Rocznik Polsko-Niemiecki 1995, Nr. 3, S. 58–75.en
dc.referencesTomala M., Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945–1991, Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997.en
dc.referencesUrbaniak J., „Austriacy oczekują szefa polskiego rządu”, Trybuna Ludu, Nr. 260, vom 19.09 1965, S. 1.en
dc.references„Wiedeńskie spotkania Prezesa Rady Ministrów J. Cyrankiewicza”, Trybuna Ludu, Nr. 263, vom 22.09.1965, S. 1, 3.en
dc.contributor.authorEmailakisztelinska@gmail.comen
dc.identifier.doi10.1515/ipcj-2016-0003en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.