Show simple item record

dc.contributor.authorMaciejczyk-Bujnowicz, Iwona
dc.date.accessioned2016-05-04T08:19:25Z
dc.date.available2016-05-04T08:19:25Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17923
dc.description.abstractThe paper focuses on one of the aspects of the OCA theory and on a new endogenous approach analysing mutual trade links of the countries in a common currency area. According to Kinnon (1963), a high degree of openness of the candidate countries is a precondition for establishing an OCA. Thus, the area can be created by countries with a high share of exports and imports in their GDP. The more open an economy, the higher the importance of the exchange rate for prices. We reviewed the literature on selected studies on the subject and analysed statistical data describing Poland’s trade in the years 2000–2010 with the euro area and EU member states outside of it.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł koncentruje się na jednym z aspektów TOOW oraz nowego endogenicznego podejścia, którym jest analiza wzajemnych powiązań handlowych krajów wspólnego obszaru walutowego. Według McKinnona (1963) podstawowym kryterium tworzenia OOW jest wysoki stopień otwarcia gospodarek państw kandydujących. A zatem obszar ten mogą tworzyć kraje o dużym udziale handlu zagranicznego w produkcie narodowym. Im bardziej otwarta gospodarka, tym większe znaczenie w kształtowaniu cen w kraju ma kurs walutowy. Dokonano analizy literaturowej wybranych badań w badanym przedmiocie oraz analizy danych statystycznych odnoszących się do wymiany handlowej Polski w okresie 2000–2010 pomiędzy strefą euro oraz krajami należącymi do Unii Europejskiej pozostającymi poza unią walutową.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniversity of Lodzpl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;13
dc.subjectTeoria Optymalnego Obszaru Walutowegopl_PL
dc.subjecteksportpl_PL
dc.subjectimportpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectkurs walutowypl_PL
dc.subjectOptimal Currency Area Theorypl_PL
dc.subjectexportpl_PL
dc.subjectEuropean Unionpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectcurrency exchange ratepl_PL
dc.titleForeign trade and the theory of optimum currency areas. Implications for Polandpl_PL
dc.title.alternativeHandel wymienny a teoria optymalnych obszarów walutowych. Implikacje dla Polskipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number5-26pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAdamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2009), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warsaw 2009.pl_PL
dc.referencesArtis M.J., Fidrmuc J., Scharler J. (2008), The transmission of business cycles. Implications for EMU enlargement, Economics of Transition, Vol. 16(3), pp . 559-582.pl_PL
dc.referencesArtis M.J., Zhang W. (1997), International business cycles and the ERM: Is there a European Business cycle?, International Journal of Finance and Economics, Vol. 2, pp. 1099-1158.pl_PL
dc.referencesBabetskii I. (2005), Trade integration and synchronization of shocks: Implications for EU enlargement,Economics of Transition, No. 13, pp. 105-138.pl_PL
dc.referencesBaldwin R. (2006), The Euro's Trade Effects, ECB Working Paper, No. 594.pl_PL
dc.referencesBilski J. (2012), Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, PWE, Warsaw.pl_PL
dc.referencesBilski J. (2006) Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warsaw.pl_PL
dc.referencesBussiere M., Fidrmuc J., Schnatz B. (2008), EU enlargement and trade integration: Lessons from gravity model, Review of Development Economics, Vol. 12(3), pp. 562-576.pl_PL
dc.referencesCieślik A. (2000): Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCieślik A., Michałek J., Mycielski J. (2009), Analiza skutków handlowych przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego, NBP, [in:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej.pl_PL
dc.referencesDarvas Z., Szapary G. (2005), Business cycle synchronisation In the enlarged EU: Comovements in the New and old members, Discussion Paper No. 5179, London, CEPR.pl_PL
dc.referencesDe Grauwe P. (2003), Unia Walutowa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDe Grauwe P., Schnabl G. (2004), Exchange Rate Regime and Macroeconomic Stability in Central and Eastern Europe, CESIfo Working Paper No 1182.pl_PL
dc.referencesEC Commission (1990), One market, One money, European Economy, No. 44.pl_PL
dc.referencesFidrmuc J. (2001), The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, Intraindustry Tradeand EMU Enlargement, BOFIT Discussion Paper No. 8.pl_PL
dc.referencesFidrmuc j., Korhonen I. (2006), Meta-analysis of the business cycle correlation between the euro area and the CEECs', Journal of Comparative Economics, No. 34, pp. 518-537.pl_PL
dc.referencesFlandreau M., Maurel M. (2005), Monetary union, trade integration, and business cycles in 19th century Europe, Open Economies Review, 16, pp. 135-152.pl_PL
dc.referencesFrankel J., Rose A.(2002), An Estimate of the Effect of Common Currencies on Trade and Income, Quarterly Journal of Economics 117, pp. 437-466.pl_PL
dc.referencesFrankel J., Rose A.K. (1997), Is EMU More Justifiable Ex Post than Ex Ante?, The European Economic Review.pl_PL
dc.referencesFrankel J., Rose A.K. (1998), The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Economic Journal.pl_PL
dc.referencesFrankel J.A. (2004), Real convergence and euro adoption in Central and Eastern Europe: Trade and business cycle correlations as endogenous criteria for joining EMU, Working Paper No. 04-039, J.F. Kennedy School of Government, Harvard University.pl_PL
dc.referencesKalemli-Ozcan S., Sorensen B.E., Yosha O. (2001), Economic integration, industrial specialization, and the asymmetry of macroeconomic fluctuations, Journal of International Economics, No. 55, 107-137.pl_PL
dc.referencesKenen P. (1969), The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, [w:] Mundell R., Swoboda, (eds), Monetary Problems in the International Economy, University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesKonopczak K. (2009), Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy euro, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warsaw 2009.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (1993), Lessons of Massachusetts for EMU [in:] Torres F., Giavazzi F. (eds), Adjustment and Growth in the European Monetary Union, CEPR, London, CUP, Cambridge.pl_PL
dc.referencesLutkowski K. (2004), Od złotego do euro, TWIGGER, Warsaw.pl_PL
dc.referencesLutkowski K. (2009), Raport nt. uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej Walutowej, NBP, 2009.pl_PL
dc.referencesMaciejczyk-Bujnowicz I. (2012), Uwarunkowania wymiany handlowej Polski w latach 2000-2010 - wybrane zagadnienia, [in:] Bilski J. (ed.), (2012), Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, PWE, Warszawa 2012, pp. 57-121.pl_PL
dc.referencesMaliszewska M.A. (2004), New Member States Trading Potential Following EMU accession: A Gravity Approach, Studies and Analysis, No. 286, CASE - Centre for Social and Economic Research.pl_PL
dc.referencesMcKinnon R. (1963), Optimum Currency Areas, American Economic Review, September.pl_PL
dc.referencesMicco A., Stein E., Ordonez G. (2003),The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU,Economic Policy 37, pp. 315-356.pl_PL
dc.referencesMisala J. (2010), Zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2010.pl_PL
dc.referencesMisala J. (2011), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warsaw, p. 167 and further.pl_PL
dc.referencesMisala J. (2001),Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMongelli F. (2002), New Views on the Optimum Currency Area Theory - What is EMU Telling Us?. ECB Working Paper, No 138, ECB, Frankfurt am Main.pl_PL
dc.referencesMundell R. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, The American Economic Review, vol. 51, no 4, s. 657-665.pl_PL
dc.referencesPentocete J.S., Poutineau J.C., Rondeau F. (2011), Trade, Extensive Margin on Trade and Business Cycle Synchronization in the case of EMU, CREM CNRS 6211, University of Rennes 1, February 2011.pl_PL
dc.referencesRaport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warsaw 2004.pl_PL
dc.referencesRose A.K. (2008), EMU, trade and business cycle synchronization: What do we know and what does it mean for Poland?, Raport nt. pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej Walutowej, eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, NBP, 2009.pl_PL
dc.referencesTchorek G. (2009), Raport nt. uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej Walutowej, NBP, 2009.pl_PL
dc.referencesWójcik C. (2008), Integracja ze strefą euro, PWN, Warsaw, 2008.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.13.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record