SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Galaktologia terapeutyczna (γαλακτολογία ἰατρική) Galena zawarta w "De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus"
Maciej Kokoszko
2. Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku Przyczynek do dziejów i genealogii rodu
Zbigniew Anusik
3. Sejmiki ziemi zakroczymskiej 1778–1786
Witold Filipczak
4. Organizacja i struktura oraz zakres kompetencji społecznych organów nadzorujących szkolnictwo powszechne na terenie województwa łódzkiego w okresie międzywojennym
Krzysztof W. Mucha
5. Zarys wojskowych dziejów Tomasza Mazowieckiego w latach II Rzeczypospolitej
Witold Jarno
6. Zabytkowe dzwony kościelne na terenie diecezji kieleckiej. Warsztaty i twórcy
Małgorzata Karkocha

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Oıonomanteía w wybranych relacjach późnoantycznych greckich autorów chrześcijańskich
Ireneusz Milewski
2. Nowe spojrzenie na proces templariuszy
Malcolm Barber
3. Kwestia polska a misja Rosji wśród Słowian
Tina Georgiewa
4. Fiszka Zwolskiego. Bogumił Zwolski na Uniwersytecie Łódzkim (1945–1979)
Małgorzata Dąbrowska

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Wokół pisarstwa historycznego Romana Wysockiego
Jan Kęsik
2. „Chiljada godini ot bitkata pri Belasica i ot smărtta na car Samuil (1014–2014)”, red. V. Gjuzelev, G.N. Nikolov, Izdatelska Kăšta „Gutenberg”, Sofija 2015, ss. 262
Mirosław J. Leszka
3. Ryszard Skowron, „Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632–1648”, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2013, ss. 358
Zbigniew Anusik
4. Grzegorz Podruczny, „Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740–1786”, Napoleon V, Oświęcim 2013, ss. 427
Paweł Nastrożny
5. Przemysław Piotr Damski, „«Najbliższe narody». Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901–1909)”, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 319
Andrzej M. Brzeziński
6. Edward Wiśniewski, „Svâsennoe edinenie v Rossii v 1914 godu”, Lodzinskij Universitet. Fiłosofsko-istoričeskij fakul’tet. Institut Istorii, Lodz 2014, ss. 205
Wiktor Szewyrin

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z III ogólnopolskiej sesji naukowej pt. „Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Świat dziecka”, Łódź, 8–9 października 2015 r.
Sylwana Borszyńska
2. Widzieć obrazem. Reżyser Hanna Etemadi w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 21 października 2015 r.
Małgorzata Dąbrowska

Recent Submissions