Show simple item record

dc.contributor.authorMierzejewski, Dominik
dc.date.accessioned2016-03-31T11:37:38Z
dc.date.available2016-03-31T11:37:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationD. Mierzejewski, Definiowanie interesu narodowego w Chińskiej Republice Ludowej (po 1989 r.), [w:] Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 245–260.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-086-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17612
dc.descriptionPomysł na przygotowanie tej monografii pojawił się w związku z chęcią podsumowania bogatego dorobku naukowego samodzielnych pracowników nauki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja ma na celu ukazanie eksperckiego potencjału tego zespołu, który zajmuje się bardzo szerokim spektrum międzynarodowych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Interdyscyplinarność jest traktowana jako ważny atut prowadzonych przez nas badań politologicznych oraz kulturowych. Jest ona jednocześnie wyrazem konsekwentnego dążenia do posługiwania się nowoczesnymi metoda mi naukowymi, łączącymi harmonijnie wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli zarówno szczegółowe wątki związane z wyzwaniami strategicznymi występującymi w wybranych regionach świata, jak też bardziej uniwersalne rozważania nad warsztatem badawczym naukowca zajmującego się międzynarodowymi studiami politologicznymi i kulturowymi.pl_PL
dc.description.abstractZagadnienie interesu narodowego Chin jest szeroko dyskutowane w literaturze chińskiej i światowej. W artykule autor przedstawił główne czynniki kształtujące chiński interes narodowy zaczynając na materialnych aspektach, a kończąc na ujęciu konstruktywistycznym. Mimo iż sytuacja materialna Chin zmieniła się na korzyść, to cel określany mianem core interest pozostał od upadku Cesarstwa Qing niezmienny. Chiny stale podkreślały konieczność zachowania ciągłości, suwerenności i zapobieżenia kolejnym wiekom upokorzeń. Tekst został podzielony na analizę dyskursu oficjalnego oraz publicznego, kreowanego przez chińskich naukowców.pl_PL
dc.description.abstractThe problem of China’s national interest has been vastly discussed by both domestic and international literature. The paper aims to present major factors that shaped China’s national interest concepts. The author tries to present big picture of both material and nonmaterial variables in China’s national interests. Although China has become „super rich” the major core interest remains the same: keep own sovereignty, territorial integrity and preserve from „the years of humiliation”. The paper is based on Chinese sources from official and public discourse.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności”, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.subjectChinypl_PL
dc.subjectinteres narodowypl_PL
dc.subjectpolityka zagranicznapl_PL
dc.subjectChinapl_PL
dc.subjectnational interestpl_PL
dc.subjectforeign policypl_PL
dc.titleDefiniowanie interesu narodowego w Chińskiej Republice Ludowej (po 1989 r.)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Tomasz Domański, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[245]-[260]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zakład Azji Wschodniej.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-087-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr hab. Dominik Mierzejewski — absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (2001), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej (2006), doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2014); studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999–2000 i 2003–2004), stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture, staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003), staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010–2011, Pekin), członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies (członek zarządu), European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych „Azja-Pacyfik” (rocznik) oraz „Journal of Contemporary Eastern Asia” (Austria/Korea Południowa), publikacje m.in. w China Policy Institute na Uniwersytecie Nottingham, w pracach zbiorowych wydawanych przez Routledge, Rowman and Littlefield oraz periodykach „China: An International Journal” czy „Journal of Contemporary Eastern Asia”, autor monografii Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform.pl_PL
dc.references21 shijichu Zhongguo guojia anquan zhanlue (Strategia bezpieczeństwa narodowego Chin na początku XXI wieku), pod red. Li Jingbo, Shishi chubanshe, Beijing 2006.pl_PL
dc.referencesJiang Xiyuan, Cong tianxiazhuyi dao hexie shijie Zhongguo waijiao zhexuexuan zejiqi shixian yiyi (Od tianxia do harmonijnego świata. Wybory i praktyczne znaczenie chińskiej filozofii w polityce zagranicznej), „Waijiaopinglun”, 2007, nr 6.pl_PL
dc.referencesJia Qingguo, Quanmiankeguan de fenxi he panduan Zhongguo de guojialiyi — ping Yan Xuetongzhu „Zhongguoguojialiyifenxi” (Całościowa i obiektywna analiza i ocena chińskiego interesu narodowego — ocena pracy Yan Xuetonga „Analiza interesu narodowego Chin”), „Taipingyangxuebao”, 1997, nr 3, s. 89–92.pl_PL
dc.referencesKristensen P.M., Nielsen R.T., Writing on the Wall. Prominences, Promotion, and Power Politics in the Quest for a Chinese IR Theory, University of Copenhagen, 2010.pl_PL
dc.referencesLittle D., Morality and National Security, [w:] Morality and Foreign Policy: Realpolitik Revisited, ed. K.M. Jensen, E.P. Faulkner, United States Institute of Peace, Washington D.C., 1991.pl_PL
dc.referencesMierzejewski D., Żakowski K., „Azja mówiąca nie”: źródła chińskiego i japońskiego antyamerykanizmu, „Azja–Pacyfik”, 2012, nr 15, s. 130–155.pl_PL
dc.referencesQin Chaoying, Lun Guojialiyi — shencun yu fazhan xiqiu (O interesie narodowym — konieczność przetrwania i rozwoju), „Zhanlueyuguanli”, 1998, nr 6.pl_PL
dc.referencesWan Leifei, Taoguangyanghui: weihu Zhongguo guojia anquan de youxiao de waijiaozhanlue (Taoguanyanghui: efektywna strategia dyplomatyczna w ochronie bezpieczeństwa narodowego Chin), „Hubei shehuikexue”, 2003, nr 1, s. 56–57.pl_PL
dc.referencesWang Fuchun, Kesuowo zhanzheng yu Zhongguo waijia ozhanlue (Wojna w Kosowie i chińska strategia dyplomatyczna), „Guojizhengzhiyanjiu”, 1999, nr 4.pl_PL
dc.referencesYan Xuetong, Zhongguo guojia liyi fenxi (Analiza interesu narodowego Chin), Tianjin Renmin Chubanshe, Tianjin 1996.pl_PL
dc.referencesZheng Wang, National Humiliation, History Education, and the Politics of Historical Memory: Patriotic Education Campaign in China, „International Studies Quarterly”, 2002, no. 52, s. 783−806.pl_PL
dc.referencesJiang Zemin, Quanmian jianshe shehuizhuyi, kaichuan Zhongguo tese shehuizhuyi shiye xin jumian (Całościowo budujemy społeczeństwo zamożne, rozpoczynając nowy etap w budowie socjalizmu z chińską specyfiką), na podstawie: http://news.xinhuanet.com/ziliao/2002-11/17/content_693542.htm (dostęp: 07.12.2010).pl_PL
dc.referencesA clear signal of ‚core interests’to the world, na podstawie: http://usa.chinadaily.com.cn/2010-08/02/content_11083124.htm (dostęp: z 10.03.2015).pl_PL
dc.referencesChina’s „Core Interests” and the East China Sea, U.S.-China Economic and Security Review Commission Staff Research Backgrounder, May 2013, na podstawie: http://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%27s%20Core%20Interests%20and%20the%20East%20China%20Sea.pdf (dostęp: z 11.03.2015).pl_PL
dc.referencesChina’s Libya evacuation highlights People-First nature of government, na podstawie: http://news.xinhuanet.com/english2010/indepth/2011-03/03/c_1375-9953.htm (dostęp: 13.03.2015).pl_PL
dc.referencesThe Heritage Foundation, http://www.heritage.org/research/projects/chinaglobal-investment-tracker-interactive-map (dostęp: 13.04.2015).pl_PL
dc.referencesWaijaobuzhang zhuli le Yucheng zai Diaoyu dao wenti zuotan hui shang de jianghua (Oświadczenie asystenta wiceministra spraw zagranicznych Le Yucheng w spawie problemu wysp Diaoyu), na podstawie: http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/tyb/zyxw/t969541.htm (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referencesWaijiaobufayanren Ma Chaoxu da jizhewen, 19.09.2010 (Odpowiedzi rzecznika prasowego MSZ Ma Chaoxu na konferencji prasowej), na podstawie: http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gj/yz/1206_25/fyrygth/t753858.htm (dostęp: 11.09.2014).pl_PL
dc.referencesWen Jiabao, Rifangjiqiquanti Zhongguo ren fennu (Japonia wywołała gniew wszystkich Chińczyków), na podstawie: http://news.dichan.sina.com.cn/cq/2010/09/23/216116.html (dostęp: 11.09.2014).pl_PL
dc.referencesXi Jinping: geng hao tong chou guonei guoji lianggedaju, hangshizou heping fazhan daolu de jichu (Xi Jinping: lepiej zarządzać sytuacją wewnętrzną i zagraniczną, tworzyć trwałe fundamenty pod ścieżkę „pokojowego rozwoju”), na podstawie: http://news.xinhuanet.com/politics/2013-01/29/c_114538253. htm (dostęp: 12.03. 2015).pl_PL
dc.referencesYang Kai, Haiwaiban wai Hailou: Donghailangsui da, Zhongguoke Dayu (Wydanie zagraniczne „RenminRibao”, komentarz WaiHailou: Mimo wysokich fal na Morzu Wschodnim, Chiny nadal mogą łowić ryby), na podstawie: http://opinion.people.com.cn/n/2012/0915/c1003-19015911.html (dostęp: 11.08.2011).pl_PL
dc.referencesZheng Dahua, Lun wangnian Sun Zhongshan „Zhonghuaminzu” guan de yanbianjiqiyingxiang (O ewolucji i wpływie myśli o „narodzie chińskim” późnego Sun Yatsena), na podstawie: http://jds.cass.cn/Item/25639.aspx (stan z 13.04.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-086-3.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record