Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowski, Waldemar Ryszard
dc.date.accessioned2016-03-16T15:23:12Z
dc.date.available2016-03-16T15:23:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.otherQ01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17434
dc.description.abstractThe development of appropriate infrastructure is an essential element of the socio-economic development of a country, region or municipality. The state of Polish infrastructure is still far from satisfactory, which constitutes a barrier to rapid economic growth and social development. Technological challenges and ever-growing social expectations are forcing policy-makers to more carefully plan and implement infrastructure projects. Currently the doctrine concerning the planning and implementation of infrastructure investments is undergoing change, marked by a transition from quantitative to qualitative approaches. The aim of this article is to present an infrastructure investment planning model based on sustainable development indicators which would adequately and appropriately measure the three major dimensions (economic, social and environmental) of a planned investment. The frame indicator model involves three levels of analysis. The first level refers to a set of partial indicators selected from the database of the indicators defined in the SDI model. The second level of indicators refers to the selection of evaluation indicators: the value, efficiency, effectiveness and quality of a given infrastructure investment. The third level of indicators based on identifying a synthetic index for evaluating an infrastructure investment project. The model developed and presented in this article will enable decision-makers to make a comprehensive assessment of planned infrastructure investments, which allows them to choose the best projects in terms of the socio-economic development of a given area.pl_PL
dc.description.abstractRozwój infrastruktury stanowi niezbędny element rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, regionu czy gminy. Istotnym wyzwaniem dla samorządów lokalnych jest obecnie planowanie inwestycji infrastrukturalnych przez pryzmat trzech wymiarów tj. gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego. Tematem artykułu jest opracowanie modelu planowania inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Celem takiego podejścia jest pomiar trzech ważnych wymiarów (gospodarka, społeczeństwo, środowisko), związanych z planowaną inwestycją.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.subjectinvestment in infrastructurepl_PL
dc.subjectthe indicator modelpl_PL
dc.subjectsustainable developmentpl_PL
dc.subjectinwestycje infrastrukturalnepl_PL
dc.subjectmodel wskaźnikowypl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.titlePlanowanie inwestycji infrastrukturalnych w kontekście kształtowania zrównoważonego rozwojupl_PL
dc.title.alternativePlanning infrastructural investments in the context of sustainable developmentpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Waldemar Ryszard Kozłowski, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[35]-45pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowejpl_PL
dc.identifier.eisbn2450-095X
dc.referencesDrobiniak A. (2002), Zastosowanie analizy korzyści i kosztów w ocenie projektów publicznych, Katowice.pl_PL
dc.referencesGerwin M. (2008), Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski, Sopot.pl_PL
dc.referencesJanowska H. (2002), Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKamińska T. (1999), Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKozłowski W. (2012), Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParysek J.J, (1997), Podstawy gospodarki lokalnej,Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesRunge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Katowice.pl_PL
dc.referencesSzymla Z. (2000), Determinanty rozwoju regionalnego, Wrocław.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.38.03
dc.relation.volume38pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record