Show simple item record

dc.contributor.authorTwaróg, Bernard
dc.date.accessioned2016-03-16T13:26:40Z
dc.date.available2016-03-16T13:26:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17430
dc.description.abstractPomimo ciągłych postępów w działaniach przeciwpowodziowych, ludzie i ich technologia mają ograniczony wpływ na występowanie powodzi, a w konsekwencji wyniki są zdecydowanie niewystarczające w stosunku do poniesionych kosztów. Ponadto, błędne decyzje i / lub nieodpowiednie rozwiązania mogą prowadzić do niepożądanych szkód. W artykule podkreśla się znaczenie działań profilaktycznych opartych na wszechstronnym rozważeniu różnych czynników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Podkreśla się również fakt, znajdujący potwierdzenie podczas każdej powodzi, że nieustanny rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej (np. wałów przeciwpowodziowych) paradoksalnie powoduje ograniczenie możliwości kontroli powodzi i skutkuje wzrostem zagrożeń. W artykule zaproponowano przegląd kryteriów stosowanych w poszukiwaniu najlepszej metody kontroli przeciwpowodziowej, uznając ryzyko i biorąc pod uwagę zewnętrzne składniki kosztów i potencjalnych zagrożeń.pl_PL
dc.description.abstractDespite the continual process of and progress in flood control activities, nevertheless humans and their technology have a limited influence on flood events, and as a consequence the results are dramatically inadequate compared to expenses incurred. In addition, wrong decisions and/or an unsuitable solution may lead to undesirable damage. The analyses contained below emphasis the role of preventive actions based on a comprehensive consideration of the various economic, social and environmental factors. This paper also emphasizes a fact that is confirmed during each flood: the continual development of flood prevention infrastructure (e.g. embankments) paradoxically results in a limitation of flood control and escalates potential hazards. This paper proposes a revision of the criteria applied in seeking the best flood control method, by considering the risk and taking into account external cost components and the hazard potential.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;2
dc.subjectkontrola przeciwpowodziowapl_PL
dc.subjectpotencjalne zagrożeniapl_PL
dc.subjectkoszty zewnętrznepl_PL
dc.subjectflood controlpl_PL
dc.subjectpotential hazardspl_PL
dc.subjectexternal costspl_PL
dc.titleThe subjectivity of best practices in flood protectionpl_PL
dc.title.alternativeSubiektywność najlepszych praktyk w ochronie przeciwpowodziowejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Bernard Twaróg, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[39]-50pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCracow University of Technology, Faculty of Environmental Engineeringpl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBobiński E., Żelaziński J., Czy można przerwać błędne koło ochrony przeciwpowodziowej?, Gospodarka Wodna, marzec 1998.pl_PL
dc.referencesIS-9 Managing Floodplain Development Through the National Flood Insurance Program (NFIP), FEMA, 2013.pl_PL
dc.referencesKatastrofalne zagrożenia powodziowe w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega. Koncepcja ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega, Vol. II (Twaróg B., Symulacja awarii wałów), Department of Water Engineering and Water Management of the Cracow university of Technology et alt., Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesKęsek Z., Twaróg B., Floodpolis. Powodziowe miasto przyszłości. Złożony projekt do Programu Badań Stosowanych, January 2014.pl_PL
dc.referencesKlemeš V., Probability of extreme hydrometeorogical events – a different approach, IAHS Publ. No 213, 1993.pl_PL
dc.referencesNachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., Strefy Zagrożenia powodziowego, World Bank Project Coordination Bureau, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesRadczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J.F., Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego, ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, World Bank Project Coordination Bureau, Wrocław 2001.pl_PL
dc.referencesSłota H., Ryzyko w ochronie przed powodzią, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesTwaróg B., Scientific and Technical Conference on Flood Disaster Hazards, Bielsko-Biała, 1998.pl_PL
dc.referencesTwaróg B., Wykorzystanie Metody Elementów Skończonych do oceny zagrożenia powodziowego dla obszaru zabudowanego, Scientific and Technical Conference, Korbielów, March 2002.pl_PL
dc.referencesTwaróg B., Optymalna ochrona przed powodziami z uwzględnieniem ryzyka, Kraków, Cracow University of Technology, March 2002.pl_PL
dc.referencesTwaróg B., Ocena zagrożenia w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego na podstawie identyfikacji czasów pojawienia się czoła fali powodziowej. Mapa zagrożenia obszaru obwałowanego. 5th National Polish Workshop on Contemporary Problems of Extreme Environmental Hazards, Paszkówka near Kraków, May 2004.pl_PL
dc.referencesTwaróg B., Elementy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem obiektów przeciwpowodziowych, Scientific and Technical Conference, Korbielów, March 2008.pl_PL
dc.referencesWybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2008.pl_PL
dc.referencesŻelaziński J., Techniczne środki ochrony przeciwpowodziowej i ich zawodność – przykłady polskie i zagraniczne, IMiGW, Warszawa, Training Course: Przyjazna środowisku strategia ochrony przed powodzią, brak resztypl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.39.03
dc.relation.volume39pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record