Now showing items 1-1 of 1

    • Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce na przykładzie gospodarowania wodami 

      Rosiek, Ksymena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Termin bezpieczeństwo ekologiczne jest rozmaicie definiowany w różnych dziedzinach naukowych oraz w polityce, a ponadto funkcjonuje on również w obiegu społecznym i potocznym rozumieniu. W konstytucji z 1997 roku zapisano ...