Now showing items 1-1 of 1

    • Zmiany funkcjonalne dworców kolejowych w Polsce i na Ukrainie 

      Rochmińska, Agnieszka; Roczniak, Jurij A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      In Poland and in Ukraine, railway areas are managed by state enterprises. Both countries are facing the problem of depreciation of railway property, especially along railway lines that are no longer used. The purpose of ...