Now showing items 1-1 of 1

    • Rozwój i funkcjonowanie kin w Łodzi 

      Litaszewska, Aleksandra; Mordwa, Stanisław (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego, 2008)
      Od początku swego powstania kino cieszyło się ogromną popularnością. W początkowej fazie rozwoju sieci kin nierzadko zdarzało się, że kina ze sobą sąsiadowały, a mimo to dobrze prosperowały. W latach 70-tych ubiegłego ...