Show simple item record

dc.contributor.authorDzieciuchowicz, Jerzy
dc.date.accessioned2016-02-23T11:59:00Z
dc.date.available2016-02-23T11:59:00Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17049
dc.description.abstractThe valorization on inner housing in twenty-five municipal housing services districts were done on the bases of nine diagnostic measures (age, construction state, forms of ownership, size, sanitation, exploitation expenses and peopling) according to Bartosiewicz numerical taxonomy. Spatial distribution of the value of synthetic variable varies in a moderate aspect. Since there is left asymmetry absolute numeric ascendancy in the districts with high degree of that measure (>30) is observed. This proves bed and very bed housing conditions. They are typical for central city regions. Thirteen diagnostic variables were selected for construction of municipal building spatial typology. The typology was constructed according to Czekanowski methodology, which is classified as a cluster analysis. Optimal effect of municipal housing services districts ranking was accomplished when index distance function was used and thanks to sorting Czekanowski diagram according to simple autoalgorithm.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł ten przedstawia wyniki kompleksowej oceny poziomu warunków mieszkaniowych i typologii przestrzennej budownictwa komunalnego w Łodzi w podziale miasta na rejony obsługi komunalnych zasobów mieszkaniowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;8
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectbudownictwo komunalnepl_PL
dc.subjectwarunki mieszkaniowepl_PL
dc.titleWaloryzacja i typologia przestrzenna budownictwa komunalnego w Łodzipl_PL
dc.title.alternativeSpatial valorization and typology municipal housing in Łódźpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number127-136pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennegopl_PL
dc.referencesBartosiewiczowa S., 1976, Ekonometria. Technologia ekonometiycznego przetwarzania danych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzekanowski J., 1926, Metoda podobieństwa w zastosowaniu do badań psychometiycznych, „Badania Psychologiczne”, t. 3.pl_PL
dc.referencesErnst J., 1966, Niektóre metody określania rejonów geograficzno-rolniczych, „Annales UMCS”, 21, 1.pl_PL
dc.referencesGuilford J. P., 1960, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerczyńska M., 2004, Komunalne zasoby mieszkaniowe Łodzi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UL, Łódź; maszynopis pracy magisterskiej wykonanej pod kierunkiem J. Dzieciuchowicza.pl_PL
dc.referencesSołtysiak A., 1997, Maczek 1.00. Język programowania diagramu Czekanowskiego, „Biuletyn Antropologiczny”, t. 1.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record