Show simple item record

dc.contributor.authorKACZMAREK, JACEK
dc.contributor.authorAllman, Rod
dc.date.accessioned2016-02-12T12:45:08Z
dc.date.available2016-02-12T12:45:08Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16958
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano dwa sposoby postępowania badawczego przy analizowaniu przestrzeni społecznej. Pierwszy z nich nawiązuje do obiektywnych studiów nad środowiskiem geograficznym, zaś drugi eksponuje podejście humanistyczne w interpretacji zjawisk przestrzennych. Zamierzeniem autorów było wykazanie komplementarności obu metod analitycznych. Weryfikacji poddano hipotezę, że przestrzeń małego miasta jest zróżnicowana społecznie, ale nie występują tutaj tak silne kontrasty, jak w dużych aglomeracjach.pl_PL
dc.description.abstractField study with a view to analyse social differentiation of the space in two small towns Głowno and Stryków in Central Poland was conducted in 1996 and 1997. The study was of scientific and didactic nature. The participants were the students of the second year of Geography of Tourism and Hotel Management. Unemployment, poverty and criminality can be listed amongst the most fundamental social problems. We decided to focus in our studies on the areas which are differentiated from physiognomic and spatial point of view. The studies were conducted in the form of direct interview with the inhabitants of the identified areas and at the same time included the analysis of statistical data. The interview was open, without any questionnaire. The advantage of such a method is its flexibility and the fact that it leaves much freedom. It allows to approach everybody in an individual way and allows to conduct each interview individually. The analysis of social problems of Stryków in spatial perspective indicates the combination of poverty, unemployment and criminality. However, we are not able to identify typical pathological areas. Usually they are single buildings or flats. Although Stryków and Głowno are small towns, seemingly uniform, the areas under study show numerous important differences. These differences, however, cannot be considered sharp contrasts as it is the case in big cities.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;4
dc.titlePrzestrzeń społeczna małego miasta w Polsce środkowej: przykład Głowna i Strykowapl_PL
dc.title.alternativeSocial space of a small town in Central Poland. The case of Głowno and Strykówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[105]-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.contributor.authorAffiliationManchester Metropolitan Universitypl_PL
dc.referencesBurgess J., Jacson P., 1992, Streetwork - an encounter with place, „Journal of Geography in Higher Education” , Vol. 16, No. 2.pl_PL
dc.referencesEyles J., 1989, The Geography o f Everyday Life, [in:] Horizons in Human Geography, eds D. Gregory, R. Walford, Macmillan, London.pl_PL
dc.referencesJohnston R. J., Gregory D., Smith D. M., 1994, The Dictionary o f Human Geography, Basil Blackwell, London.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny województwa łódzkiego 1997, 1997, Urząd Statystyczny, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalmsley D. J., Lewi s G. J., 1997, Geografia człowieka. Podejście behawioralne, PWN, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record