SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Z dziejów stosunków polsko-szwedzkich w dobie przedostatniego bezkrólewia w historii Rzeczypospolitej (1733–1735)
Zbigniew Anusik
2. Gmachy terytorialnych władz wojskowych szczebla okręgowego Wojska Polskiego w Łodzi
Witold Jarno, Przemysław Waingertner
3. Tadeusz Semadeni (1902–1944). Polski sportowiec, działacz i dziennikarz sportowy, bojownik antyhitlerowskiego ruchu oporu
Adrian Uljasz
4. Straty materialne Kościoła katolickiego na terenie diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej
Małgorzata Karkocha
5. Mieczysław Broniatowski – meandry kariery „dąbrowszczaka” w PRL
Krzysztof Lesiakowski
6. Najwięksi zwycięzcy i przegrani w historii giełdy XX–XXI w.
Aleksandra Bartosiewicz

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Wątki pogańskie i chrześcijańskie w propagandzie uzurpatorów we wschodniej części Imperium Rzymskiego w IV–V w.
Mirosław J. Leszka
2. Ksiądz Michał Mieczko Żdzenicki (1744–1814) proboszcz i dziekan szadkowski
Piotr Szkutnik
3. „Papież pokoju”. Wizerunek Piusa XI (1922–1939) w publicystyce Oskara Haleckiego
Andrzej M. Brzeziński

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. „Car Samuil (+1014) v bitka za Bălgarija/Tsar Samuil (+1014) in battle for Bulgaria”, ed. Ljudmil Vagalinski, Nacjonalen archeologičeski instytut c muzej – BAN, Sofija 2014, ss. 203
Mirosław J. Leszka
2. Józef Maroszek, „Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 757
Zbigniew Anusik
3. Sławomir M. Nowinowski, „Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 370
Andrzej M. Brzeziński

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Wielka Wojna. W stulecie wybuchu”, Łódź, 20–22 listopada 2014 r.
Dariusz Marciniec
2. Sprawozdanie z Jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej w Uniwersytecie Łódzkim Profesora Albina Głowackiego, Łódź, 27 maja 2015 r.
Małgorzata Karkocha

Recent Submissions