Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.editorDurydiwka, Małgorzata
dc.contributor.editorDuda-Gromada, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-01-12T08:26:17Z
dc.date.available2016-01-12T08:26:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-63245-89-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16463
dc.description.abstractJedną z wielu fundamentalnych zmian, jakie zaszły w polskiej turystyce po 1989 r., jest komercyjne, produktowe podejście do kształtowania oferty. Od 2003 r. Polska Organizacja Turystyczna corocznie przyznaje certyfikaty najlepszym produktom w kraju. Ich wpływ na kształtowanie nowoczesnej przestrzeni turystycznej Polski jest nie do przecenienia. W artykule poddano analizie ponad 150 produktów nagrodzonych w latach 2003-2013. Dokonano ich charakterystyki pod kątem lokalizacji przestrzennej, kategorii produktu, form turystyki, rodzaju atrakcji. Pozwoliło to na wyróżnienie regionów (przestrzeni) Polski najdynamiczniej rozwijających konkurencyjną ofertę produktową. Swoistym podsumowaniem pracy jest zestawienie tych obszarów z tradycyjnymi (opisywanymi w literaturze) regionami turystycznymi Polski.pl_PL
dc.description.abstractOne of the many fundamental changes that have occurred in the Polish tourism after 1989 is a commercial, product approach to shaping the offer. The Polish National Tourist Office has certified the best products in the country annually since 2003. Their influence on modern Polish tourist area cannot be underestimated. The article analyzes over 150 products awarded in the years 2003-13. Their characterization was made in terms of spatial location, product category, forms of tourism and kinds of attractions. This allowed to create the distinction of Polish regions which develop a competitive product offer fastest. A kind of summary of the work is the juxtaposition of these areas with traditional (described in the literature) Polish tourist regions.pl_PL
dc.publisherUniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.relation.ispartofPrzestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie;
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectturystyka w Polscepl_PL
dc.subjectprodukt turystycznypl_PL
dc.subjectPolska Organizacja Turystycznapl_PL
dc.subjectpolish tourist areapl_PL
dc.subjecttourist productpl_PL
dc.subjectPolish National Tourist Office (POT)pl_PL
dc.titlePrzestrzeń turystyczna Polski w świetle konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystycznypl_PL
dc.title.alternativeTourist area in Poland in the light of competition of the Polish National Tourist Office for the best tourist productpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number197-210pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata?, podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. II rozszerzone, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKosmaczewska J., 2011, Przedsiębiorstwo społeczne szansą na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Bałtów, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 321-344.pl_PL
dc.referencesLijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1998, Geografia turystyki Polski, wyd. III, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, I. Jażewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, s. 59-69.pl_PL
dc.referencesRanking Regionalnych Organizacji Turystycznych, 2011, Rynek Podróży, nr 1, styczeń-luty 2011, s. 28-30.pl_PL
dc.referencesRegulamin konkursu na najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej (XI edycja), 2013, POT, Warszawa (dostępny w wersji elektronicznej: https://www.pot.gov.pl/konkursy/najlepszy-produkt-turystyczny/)pl_PL
dc.referencesStasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 39-51.pl_PL
dc.referenceshttp://www.polskapodajdalej.pl/ (Portal produktowy, 30.01.2014)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record