Now showing items 1-1 of 1

    • Szerszeń (Vespa crabro) w Łodzi - wstępna ocena epidemiologiczna 

      Nadolski, Jerzy ORCID; Majczyna, Danuta; Loga, Barbara; Stańczyk-Lutz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
      In the present paper some information on the potencial of the epidemiology hazard produced by community of hornet Vespa crabro is given. In nests of hornet recorded in Łódź, 24 species of pathogenic and conditional ...