Show simple item record

dc.contributor.authorMöllencamp, Hartwig
dc.contributor.authorWitteck, Torsten
dc.date.accessioned2015-12-11T11:36:38Z
dc.date.available2015-12-11T11:36:38Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0208-6182
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15442
dc.description.abstractDas Phänomen des pulsierenden Quecksilberherzens ist seit etwa 200 Jahren bekannt. In einem kürzlich erschienenen Artikel konnten wir eine vollständige Erklärung dieses faszinierenden Phänomens liefern, in der wir uns ausschließlich auf das Phänomen der Elektrokapillarität stützen. Ausgehend von den Ergebnissen zum pulsierenden Quecksilberherz untersuchten wir das Galliumsystem. Es war anzunehmen, daß auch in diesem System sichtbare Oszillationen hervorgerufen werden können, deren ursächliches Zustandekommen ebenso mithilfe der Elektrokapillarität erklärt werden kann. Dennoch mußten die Oszillationsbedingungen gänzlich andere sein, da Gallium (und seine Verbindungen) andere elektrochemische Potentiale ausbildet als Quecksilber. Mit der Zugrundelegung der Theorie der Elektrokapillarität gelang es, die Bedingungen für das pulsierende Galliumherz unter verschiedenen Bedingungen zu finden und eine befriedigende Erklärung der Vorgänge mithilfe der Elektrokapillarität zu geben. Darüber hinaus fanden wir unerwartet eine völlig neue Oszillationsart, deren Zustandekommen keinerlei weitere Elektroden erfordert. Dieses eigenartige, vielleicht als „Eigenoszillation“ zu bezeichnende Phänomen, wird in naher Zukunft untersucht werden.pl_PL
dc.description.abstractThe phenomenon of the so-called beating mercury heart is known since about 200 years. We recently inspected it and gave a satisfying explanation by using only the phenomenon of electrocapillarity. Turning out from this phenomenon of the beating mercury heart we examined the gallium system. Complying with the terms from the known system it was to be expected to obtain visible electrocapillaric caused oscillation likewise. Nevertheless the terms of obtaining oscillations needed to be completely different because of the rearranged electrochemical potential from gallium compared to the electrochemical potential from mercury. Applying the base of electrocapillarity it succeed to find out the terms of oscillation from the beating gallium heart under various preconditions and to give a satisfying explanation by using the phenomenon of electrocapillarity. Moreover there was discovered a new sort of oscillation without use of any additional electrode material. These peculiar “self-driven oscillations” will have to be examined in the near future.pl_PL
dc.description.abstractZjawisko oscylacji kropli rtęci znane jako „bijącego serce rtęci” zaobserwowano już prawie 200 lat temu. W pracy podjęto udaną próbę scharakteryzowania, w podobny sposób zachowania się ciekłego galu w wodnych roztworach różnych elektrolitów o różnych stężeniach. W układzie pomiarowym zastosowano elektrodę platynową jako elektrodę polaryzującą, natomiast jako elektrody pomocnicze stosowano aluminium, platynę lub czerń platynową. Krzywe polaryzacyjne analizowano za pomocą odpowiednio zaprogramowanego komputera. Krzywa elektrokapilarna, wykazuje maksimum w potencjale ładunku zerowego, a określonym wartościom potencjałów polaryzacji towarzyszą oscylacje potencjału elektrody galowej, w dużym stopniu analogiczne do znanych oscylacji kropli rtęci. Oscylacje kropli galowej wykazują większą częstotliwość w porównaniu z rtęcią, a towarzyszący im tzw. potencjał ciszy jest zbliżony do potencjału ładunku zerowego galu. Zjawisko to zostało wytłumaczone zróżnicowaną gęstością ładunku wewnątrz elektrody i w otaczającym ją elektrolicie. Powoduje to cykliczne ładowanie-rozładowanie tak wytworzonego kondensatora kulistego, co uwidocznione jest w cyklicznych impulsach potencjałowych, których kształt zależy od rodzaju i stężenia elektrolitu.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Chimica;12
dc.titleOszillationserscheinungen an einer Flüssigen Galliumelektrodepl_PL
dc.title.alternativeOscillations on Liquid Gallium Electrodepl_PL
dc.title.alternativeOscylacje na ciekłej elektrodzie galowejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998pl_PL
dc.page.number109-129pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationHartwig Möllencamp - Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut für Didaktik der Chemie, FB Chemie, Marie Curie - Str. 11, 60439 Frankfurt am Main, Deutschlandpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationTorsten Witteck - Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg. Fachbereich 9 Chemie, Didaktik der Chemie, D-26111 Oldenburg, Carl-von-Ossietzky Straße 9-11, Deutschlandpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record