Show simple item record

dc.contributor.authorRembowska, Krystyna
dc.contributor.authorParysek, Jerzy J.
dc.contributor.authorCzyż, Teresa
dc.contributor.authorKostrzewski, Andrzej
dc.contributor.authorTaylor, Zbigniew
dc.contributor.authorWęcławowicz, Grzegorz
dc.contributor.authorRykiel, Zbigniew
dc.contributor.authorDomański, Bolesław
dc.contributor.authorJędrzejczyk, Dobiesław
dc.contributor.authorDegórski, Marek
dc.date.accessioned2015-12-10T18:12:27Z
dc.date.available2015-12-10T18:12:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationK. Rembowska, J. J. Parysek, T. Czyż, A. Kostrzewski, Z. Taylor, G. Węcławowicz, Z. Rykiel, B. Domański, D. Jędrzejczyk, M. Degórski, Panel dyskusyjny: „Rydzyna we wspomnieniach i refleksji”, [w:] Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna, red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 51–63.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-338-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15409
dc.descriptionOddajemy do rąk Czytelnika kolejny tom z serii „Podstawowe idee i koncepcje w geografii” pt. Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. [...] Właśnie minęło 30 lat od przełomowej dla polskiej geografii konferencji w Rydzynie (1983 r.). Miała ona duże znaczenie dla przemian teorii i praktyki geografii. W Rydzynie zwrócono uwagę na odmienne od dotychczasowych możliwości interpretacyjne rzeczywistości badawczej geografii rozwijane zwłaszcza w krajach anglosaskich. W kontekście tym przedstawiono nowe pola badawcze naszej dyscypliny zwłaszcza nieistniejącą wcześniej geografię społeczną jej podejścia radykalne i behawioralne oraz zaprezentowano perspektywę humanistyczną w badaniach geograficznych. Mimo trudności instytucjonalnych w przebijaniu się efektów tej innowacyjnej konferencji do teorii i empirii polskiej geografii, czas pokazał, że jej dorobek nie został zaprzepaszczony. Niniejszy tom składa się z 13 prac, w których autorzy podjęli teoretyczną refleksję nad rolą konferencji w Rydzynie dla polskiej geografii oraz krytyczny namysł nad dorobkiem geografii po konferencji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna”, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesPodstawowe idee i koncepcje w geografii;8
dc.titlePanel dyskusyjny: „Rydzyna we wspomnieniach i refleksji”pl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[51]-63pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record