Show simple item record

dc.contributor.authorTaylor, Zbigniew
dc.contributor.authorDegórski, Marek
dc.contributor.authorRembowska, Krystyna
dc.contributor.authorJędrzejczyk, Dobiesław
dc.contributor.authorWęcławowicz, Grzegorz
dc.contributor.authorRykiel, Zbigniew
dc.contributor.authorCzyż, Teresa
dc.contributor.authorParysek, Jerzy J.
dc.contributor.authorKostrzewski, Andrzej
dc.contributor.authorKaczmarek, Jacek
dc.contributor.authorStachowiak, Krzysztof
dc.contributor.authorLisocka‐Jaegermann, Bogumiła
dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.contributor.authorBorowczak, Anna
dc.contributor.authorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.authorCzerny, Mirosława
dc.contributor.authorDomański, Bolesław
dc.contributor.authorSagan, Iwona
dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.contributor.authorDmochowska-Dudek, Karolina
dc.contributor.authorRetkiewicz, Wojciech
dc.date.accessioned2015-12-10T16:58:23Z
dc.date.available2015-12-10T16:58:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationZ. Taylor, M. Degórski, K. Rembowska, D. Jędrzejczyk, G. Węcławowicz, Z. Rykiel, T. Czyż, J. J. Parysek, A. Kostrzewski, J. Kaczmarek, K. Stachowiak, B. Lisocka‐Jaegermann, M. Wójcik, A. Borowczak, A. Suliborski, M. Czerny, B. Domański, I. Sagan, P. Tobiasz‐Lis, K. Dmochowska‐Dudek, W. Retkiewicz, Dyskusja, [w:] Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna, red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 165–186.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-338-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15389
dc.descriptionOddajemy do rąk Czytelnika kolejny tom z serii „Podstawowe idee i koncepcje w geografii” pt. Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. [...] Właśnie minęło 30 lat od przełomowej dla polskiej geografii konferencji w Rydzynie (1983 r.). Miała ona duże znaczenie dla przemian teorii i praktyki geografii. W Rydzynie zwrócono uwagę na odmienne od dotychczasowych możliwości interpretacyjne rzeczywistości badawczej geografii rozwijane zwłaszcza w krajach anglosaskich. W kontekście tym przedstawiono nowe pola badawcze naszej dyscypliny zwłaszcza nieistniejącą wcześniej geografię społeczną jej podejścia radykalne i behawioralne oraz zaprezentowano perspektywę humanistyczną w badaniach geograficznych. Mimo trudności instytucjonalnych w przebijaniu się efektów tej innowacyjnej konferencji do teorii i empirii polskiej geografii, czas pokazał, że jej dorobek nie został zaprzepaszczony. Niniejszy tom składa się z 13 prac, w których autorzy podjęli teoretyczną refleksję nad rolą konferencji w Rydzynie dla polskiej geografii oraz krytyczny namysł nad dorobkiem geografii po konferencji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna”, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesPodstawowe idee i koncepcje w geografii;8
dc.titleDyskusjapl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[165]-186pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record