Show simple item record

dc.contributor.authorBryś, Magdalena
dc.contributor.authorMarciniak, Dorota
dc.contributor.authorNawrocka, Agnieszka
dc.contributor.authorKrajewska, Wanda
dc.date.accessioned2015-12-03T12:28:06Z
dc.date.available2015-12-03T12:28:06Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0208-614X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14958
dc.description.abstractBiałka frakcji cytosolowej oraz frakcji błon plazmatycznych komórek łagodnego rozrostu stercza oraz raka tego gruczołu analizowano za pomocą jednokierunkowej elektroforezy w żelu poliakryloamidowym z SDS (PAGE-SDS). Prawidłową tkankę stercza, łagodny rozrost (BPH ang. benign prostatic hyperplasia) oraz raka prostaty (PCA, ang. prostatic carcinoma) pozyskiwano w wyniku częściowej elektroresekcji przezcewkowej lub całkowitej prostatektomii. Rozdziały elektroforetyczne białek wybarwiano metodą srebrową a następnie analizowano za pomocą wideodensytometru i programu komputerowego Gel-Pro® Analyzer (Media Cybernetics, USA). Nie stwierdzono istotnych zmian jakościowych i/lub ilościowych w obrębie białek frakcji błon plazmatycznych badanych tkanek. We frakcji cytosolowej prawidłowego stercza, BPH i PCA zaobserwowano natomiast różnice natury zarówno jakościowej jak i ilościowej. Znaczący w przypadku raka prostaty, w porównaniu z tkanką prawidłową i BPH, wzrost ekspresji białka 32 kD wydaje się być specyficzny dla nowotworu złośliwego. Z kolei zmiany ilościowe białek 62 kD i 93 kD stwierdzone w BPH jak i PCA sugerują podobny przebieg wczesnych etapów karcynogenezy obu wymienionych nowotworów.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Biochimica et Biophysica;14
dc.titleHuman benign and malignant prostatic neoplasms: cytoplasma protein studiespl_PL
dc.title.alternativeBiałka cytoplazmatyczne nowotworów gruczołu krokowego człowiekapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number97-102pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record