Now showing items 1-2 of 2

  • Human benign and malignant prostatic neoplasms: cytoplasma protein studies 

   Bryś, Magdalena ORCID; Marciniak, Dorota; Nawrocka, Agnieszka; Krajewska, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   Białka frakcji cytosolowej oraz frakcji błon plazmatycznych komórek łagodnego rozrostu stercza oraz raka tego gruczołu analizowano za pomocą jednokierunkowej elektroforezy w żelu poliakryloamidowym z SDS (PAGE-SDS). ...
  • Struktura i funkcja receptora czynnika wzrostu naskórka 

   Bryś, Magdalena ORCID; Nawrot, Magdalena; Krajewska, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
   This review presents the contemporary knowledge on the epidermal growth factor receptor (EGFR) structure and function, and participation in neoplastic transformation. The EGFR has been implicated in the pathogenesis of ...