Now showing items 1-1 of 1

    • Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową 

      Skoczylas, Łukasz; Brzezińska, Anna Weronika; Fabiszak, Małgorzata (Uniwersytet Łódzki, 2016)
      Artykuł ma charakter metodologiczny i skupia się na omówieniu zastosowania metody wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Na początku krótko przedstawione są założenia metodologiczne tego typu badań, a ...