Show simple item record

dc.contributor.authorParzych, Krzysztof
dc.date.accessioned2013-03-23T13:15:20Z
dc.date.available2013-03-23T13:15:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1414
dc.descriptionTekst równol. pol., angpl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this article is to describe the different types of tourism undertaken by school pupils (aged 15–19) through the example of their tourism trips. Two cities were used: Słupsk and Częstochowa. Analyses of the differing forms of tourism have been made in the context of geographical, socio-economic and demographic determinants for both cities. Celem autora była charakterystyka form uczestnictwa w ruchu turystycznym młodzieży na przykładzie wyjazdów turystycznych młodzieży licealnej pochodzącej z dwu różnych miast- Słupska i Częstochowy. Analizy form ruchu turystycznego dokonano w kontekście determinant geograficznych oraz demograficznych i społeczno-ekonomicznych charakteryzujących obie badane populacje.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism; 1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttourism typespl_PL
dc.subjectdeterminants of tourism typespl_PL
dc.subjectschool pupilspl_PL
dc.subjectformy ruchu turystycznegopl_PL
dc.subjectdeterminanty form ruchu turystycznegopl_PL
dc.subjectmłodzież licealnapl_PL
dc.titleDeterminanty aktywności turystycznej młodzieży szkolnej na przykładzie młodzieży licealnej Słupska i Częstochowypl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of the tourism activity of school pupils (aged 15-19) from Słupsk and Częstochowaen
dc.title.alternative2010pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-38
dc.contributor.authorAffiliationPomeranian University in Słupsk, Institute of Geographyen
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesABDEL-GHAFFAR A., 1992, Youth Tourism, Annals of Tourism Research, 19(4), pp. 792–794.
dc.referencesALEJZIAK W., 1991, Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie populacji sztokholmskiej – badania wstępne, Folia Turistica, 2, pp. 3–25.
dc.referencesBOSIACKI S., 1982, Czas wolny mieszkańców miast, Problemy Turystyki , 1/2, pp. 31–59.
dc.referencesCARR N., 1998, The Young Tourist: A Case of Neglected Research, Progress in Tourism and Hospitality Research, 4(4), pp. 307–318.
dc.referencesCARR N., 2002, A Comparative Analysis of the Behaviour of Domestic and International Young Tourists, Tourism Management, 23(3), pp. 321–325.
dc.referencesDENEK K., 1989, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, Warszawa, 264 pp.
dc.referencesHORAK S., WEBER S., 2000, Youth Tourism in Europe: Problems and Prospects, Tourism Recreation Research, 25 (3), pp. 37–44
dc.referencesHORAK S., CRNKOVIĆ S., MIKACIĆ, 1989, Rozwój turystyki młodzie- żowej w Chorwacji, Problemy Turystyki, 2, pp. 37–44.
dc.referencesKRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A., 1997, Zarys geoekologii rekreacji, Warszawa, 327 pp.
dc.referencesLUBAŃSKI K.,1986, Aktywność turystyczna a styl życia uczniów szkół ponadpodstawowych, Problemy Turystyki, 2, pp. 38–49
dc.referencesLUBOWICZ Z., 1990, Turystyka młodzieży polskiej lat osiemdziesiątych: społeczne uwarunkowania, Warszawa, 56 pp.
dc.referencesLUBOWICZ Z., 1996, Turystyka młodzieży szkół ponadpodstawowych w 1995 roku, Problemy Turystyki, 1–4, pp. 105–110.
dc.referencesLUBOWICZ Z., 1999, Badania wyjazdów turystycznych młodzieży szkól ponadpodstawowych, Problemy Turystyki , 2, pp. 21–24.
dc.referencesŁACIAK J., 2003, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2002 roku, Warszawa, 84 pp.
dc.referencesŁACIAK J., 2005, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku, Warszawa, 84 pp.
dc.referencesŁOBOŻEWICZ T., 1985, Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Warszawa, 327 pp.
dc.referencesŁOBOŻEWICZ T., 1996, Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, Warszawa, 216 pp.
dc.referencesMATCZAK A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi, Turyzm, vol. 3, no. 2, pp. 61–77.
dc.referencesMATCZAK A., 1996, Percepcja regionalnej przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych Łodzi, Turyzm, vol. 6, no. 1.
dc.referencesRICHARDS G., WILSON J., 2003, Today’s Youth Tourists: Tomorrow’s Global Nomads? New Horizons in Independent Youth and Student Travel, Amsterdam. International Student Travel Confederation and Arnhem: Association of Tourism and Leisure Education, 24 pp.
dc.referencesRÓŻYCKI P., 2001, Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, Folia Turistica, 10, pp. 85–95.
dc.referencesSEEKINGS J., 1998, The Youth Travel Market, Travel and Tourism Analyst, 5, pp. 37–55.
dc.referencesSEWERYN R., 2004, Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, Problemy Turystyki , 3, pp. 15–32.
dc.referencesSOŁTYSIK M., 1999, Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną Wrocławia w okresach weekendowych, [in:] Wybrane zagadnienia turystyki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław, pp. 95–114.
dc.referencesWARTECKA-WAŻYŃSKA A., 2002, Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych, [in:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku – stan obecny i perspektywy rozwoju, ed. S. Bosiacki, Poznań, pp. 141–152.
dc.referencesZAWADZKI M., 2001, Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w sezonie letnim 2001 roku, Problemy Turystyki, 1–2, pp. 105– –109.
dc.contributor.authorEmailkrzysztof-parzych@wp.p
dc.relation.volume20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska