Recent Submissions

 • Muriel Spark’s Two Earliest Novels 

  Sumera, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Artykuł omawia powieści The Comforters i Robinson, zajmując się zarówno ich treścią, jak i aspektami formalnymi. Dużo uwagi poświęcono motywom katolickim. W analizie uwzględniono również odniesienia do późniejszych ...
 • A Note on the Function of Geographical Names in Gaelic Poetry 

  Stalmaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Literatura irlandzkojęzyczna, a zwłaszcza poezja, obfituje w utwory poświęcone różnym elementom krajobrazu, np.: wzgórzom, rzekom, strumieniom czy jeziorom. Najbardziej znanym przykładem jest zbiór średnioirlandzkich ...
 • Philip Larkin and the Importance of Elsewhere 

  Roberts, Neil (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Nawiązując do tytułu jednego z najważniejszych wierszy w poetyckiej spuściźnie współczesnego poety angielskiego Phiłipa Larkina, autor artykułu podejmuje temat konfliktu między obecnością, która nie spełnia naszych ...
 • Halina Biedrzycka: 1913-1993 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
 • Hawthorne’s Fathers and Sons 

  Oleksy, Elżbieta H. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Artykuł poddaje analizie postaci ojców i synów w twórczości pisarza amerykańskiego XX w., Nathaniela Hawthorne’a. Większość powieści i opowiadań Hawthorne’a charakteryzuje się obecnością silnych postaci kobiecych i słabych ...
 • Some Aspects of Hardy’s Voluntary Philosophy 

  Kozubska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Przedmiotem artykułu jest zastosowanie niektórych filozoficznych koncepcji Schopenhauera w tragicznych powieściach Hardy’ego. (Tess of the d'Urbervilles, Jude the Obscure, The Mayor of Casterbridge, The Return of the ...
 • Shakespeare’s Coriolanus - A Survey of Genre-Concept Studies 

  Kujawińska-Courtney, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Autorka artykułu przedstawia kontrowersje wokół pojęcia gatunku literackiego na podstawie anglo-amerykańskich prac krytycznych poświęconych Koriolanowi Williama Szekspira, które ukazały się w krytyce literackiej XX w. ...
 • Romola as a Psychological Novel - a Study of Moral Degeneration 

  Styczyńska, Adela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Tematem artykułu jest powieść psychologiczna i historyczna George Eliot, w której znalazła wyraz filozofia m oralna pisarki i jej zainteresowania problematyką zła. Filozofia George Eliot ukształtowana przez filozofów ...
 • Patterns of Memory in John Updike’s “Rabbit” Novels 

  Salska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Wielorakie formy pamięci: kronikarski zapis, osobiste wspomnienia, mit literacki i kulturowy, mają dla Johna Updike’a, autora czterech powieści o "Króliku", kluczowe znaczenie. W całej tetralogii, a zwłaszcza w jej ...
 • Kalendarz więzienia Newgate - prototyp angielskich pitavali 

  Ostrowski, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  The paper first introduces the reader to some facts connected with the history of the Newgate Prison and the public executions which were taking place in front of it down to Dickens’s times. The notoriety of the prison ...
 • The Poet and the Shaman in The Prophetic Book by Craig Raine 

  Jamiewicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Craig Raine, współczesny poeta angielski, twórca tzw. szkoły Marsjan, opublikował w 1988 r. siedmioczęściowy poemat Księga proroctw, na który złożyły się utwory powstałe na przestrzeni kilku lat i prezentowane niezależnie ...
 • Julien Green’s Léviathan and the Death of the Old Self in Through the Panama by Malcolm Lowry 

  Filipczak, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Artykuł omawia rolę writerly text (pojęcie R. Barthesa) w powieści M. Lowry’ego Through the Panama. Writerly text obejmuje m. in. notatki na marginesach oraz odwołania do autorów i dzieł literackich zawarte w głównym ...
 • “Many Eyes Were Looking” ; Images of Visual Perception in Joseph Conrad’s Fiction 

  Edelson, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Josephowi Conradowi bardzo zależało na tym, by jego czytelnik mógł, dzięki odpowiednim technikom literackim, widzieć świat opisywany. Sposób patrzenia i postrzegania świata często przybiera szczególne i wielorakie znaczenia ...