Show simple item record

dc.contributor.authorLechowicz, Tomasz
dc.date.accessioned2015-11-18T10:23:22Z
dc.date.available2015-11-18T10:23:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.otherJEL: L26, L53
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13921
dc.description.abstractNa gospodarstwach domowych odcisnęły swoje piętno problemy, które pojawiły się na rynkach finansowych i rynkach akcji. Konsekwencją kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych były ograniczenia w udzielaniu kredytów przez banki oraz nagły wzrost cen nowych kredytów. Recesja, która powstała na rynkach akcji, zmniejszyła możliwości osiągnięcia dochodów inwestycyjnych. Szybkie załamanie rynku obligacji i akcji spowodowało ogromne straty dla osób inwestujących. Gospodarstwa domowe stanowią jedną z grup aktywnych inwestorów indywidualnych, ale z drugiej strony są uczestnikami funduszy inwestycyjnych. Oszczędności gospodarstw domowych były zdeponowane na giełdzie, więc w recesji straciły pieniądze – bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.pl_PL
dc.description.abstractHouseholds had to deal with problems that arise from the financial institutions and stock markets problems. A consequence of financial crisis on households was restriction in granting credits by the banks as well as sudden rise in prices of new credits. Another visible by households a consequence of recession was the collapse of stock market and institutions operating on this market. Recession destabilized the stock markets, thus reduced possibilities to achieve investment incomes. Quick collapse of the bond and shares market resulted in a huge losses to investors. Households form one of active groups of individual investors, however from the other side they are participants in investment funds. Household savings were deposited on the stock market, and at the time of stock market collapse the households lost money which were directed to stock market directly or through investment funds.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;4
dc.subjectbankpl_PL
dc.subjectWielka Brytaniapl_PL
dc.subjectPolska gospodarstw domowychpl_PL
dc.subjectfinansowaniepl_PL
dc.subjectkryzyspl_PL
dc.subjectEnglandpl_PL
dc.subjecthouseholdspl_PL
dc.subjectfinancialpl_PL
dc.subjectcrisispl_PL
dc.titleGospodarstwa domowe jako źródło finansowania nieruchomości w Polsce i w Wielkiej Brytanii w latach 2001–2013pl_PL
dc.title.alternativeHouseholds as a Source of Real Estate Financing in Great Britain in 2001–2013 Yearspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[21]-36pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny, Krakówpl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAdamiec J., P. Russel, Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBiuro Analiz Sejmowych, Kryzys finansowy wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKindleberger Ch., Szaleństwo, panika, krach, WIG Press, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKusiak F., Kryzys na rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży niezabudowanych działek gruntu we Wrocławiu w latach 2008–2009, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2011, nr 9.pl_PL
dc.referencesMazurek S., Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Gospodarki, Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMinsky H.P., Stabilising an Unstable Economy, New York 2008.pl_PL
dc.referencesMorawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, TRIO, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMynsky H.P., John Maynard Keynes, New York 2008.pl_PL
dc.referencesNawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., Finanse publiczne, PWE, 2015.pl_PL
dc.referencesRaus D., Materiały i studia. Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego, NBP, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSłowiński A., Przyczyny i następstwa kryzysu walutowego, PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz. U. 2009 Nr 125, poz. 1035.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm., art. 129 ust. 3.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535.pl_PL
dc.referencesZyżyński J., Budżet i polityka podatkowa, PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesŻabińska J. (red.), Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000.pl_PL
dc.referenceswww.epp.eurostat.ec.europa.eupl_PL
dc.referenceswww.orka.sejm.gov.pl, Kryzys finansowy wybrane zagadnieniapl_PL
dc.referenceswww.stat.gov.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.37.02
dc.relation.volume37pl_PL
dc.subject.jelL26
dc.subject.jelL53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record