Show simple item record

dc.contributor.authorTanaś, Sławoj
dc.date.accessioned2013-03-22T19:05:48Z
dc.date.available2013-03-22T19:05:48Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationTanaś S., 2008, The Perception of Death in Cultural Tourism (Percepcja śmierci w turystyce kulturowej), Turyzm, z. 18/1pl_PL
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1391
dc.description.abstractThe author’s aim is to present the role of death (its conceptions, symbolism and effects) in forming social tourist space. The author presents the history of the perception of death and quotes examples of death - related sites which are interesting from a tourist point of view. He also attempts to answer the question why tour- ists visit places associated with death.The author’s aim is to present the role of death (its conceptions, symbolism and effects) in forming social tourist space. The author presents the history of the perception of death and quotes examples of death - related sites which are interesting from a tourist point of view. He also attempts to answer the question why tour- ists visit places associated with death.en
dc.description.abstractCelem autora artykułu jest przedstawienie roli, jaką śmierć (jej wyobrażenia, symbolika i skutki) odgrywa w kształtowaniu społecznej przestrzeni turystycznej. Zapre- zentowana została historia percepcji śmierci w ujęciu poznaw- czym oraz podano przykłady miejsc związanych ze śmiercią, będących przedmiotem zainteresowań turystycznych. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego turysta od- wiedza miejsca związane ze śmiercią?pl
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectcultural tourismen
dc.subjectdeathen
dc.subjectthanatourismen
dc.subjectturystyka kulturowapl_PL
dc.subjectśmierćpl_PL
dc.subjecttanatoturystykapl_PL
dc.titlePercepcja śmierci w turystyce kulturowejpl_PL
dc.title.alternativeThe Perception of Death in Cultural Tourismen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number51-63
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu
dc.referencesARIÉS Ph., 1989, Człowiek i śmierć, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
dc.referencesARIÉS Ph., 2007, Rozważania o historii śmierci, Oficyna Naukowa, Warszawa.
dc.referencesBAUMAN Z., 1998, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
dc.referencesGORER G., 1979, Pornografia śmierci, Teksty 45 (3).
dc.referencesGRYGLEWSKI R. W., 2001, Mumifikacja ciała ludzkiego w świetle historii obyczajów i nauki, Kraków.
dc.referencesKACZMAREK J., 2002, Nekropolie jako przestrzeń kultury, [w:] E. Orłowski (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 75–86.
dc.referencesKOLBUSZEWSKI J., 1996, Cmentarze, Wydawnictwo Dolno- śląskie, Wrocław.
dc.referencesMORIN E., 1965, Duch czasu, Znak, Warszawa.
dc.referencesMORIN E., 1996, Prowincja ludzka, Wydawnictwo Śląskie, Wrocław.
dc.referencesPODEMSKI K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki., ALBIS, Kraków.
dc.referencesSTASIAK A., TANAŚ S., 2005, Przestrzeń sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, 8, 9–42.
dc.referencesTANAŚ S., 2006, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis, 17, 85– 100.
dc.referencesTHOMAS L.V., 2001, Trup. Od biologii do antropologii, Wydawnictwo ETHOS, Warszawa.
dc.referencesTOYNBEE A. MANT K., SMART N., HINTON J., YUDKIN S., 1973, Człowiek wobec śmierci, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
dc.referencesURRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
dc.referencesVOVELLE M., 2004, Śmierć w cywilizacji Zachodu, Słowo/ Obraz/Terytoria, Gdańsk.
dc.relation.volume18


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska