Show simple item record

dc.contributor.authorCiepielewska, Magdalena
dc.date.accessioned2015-11-18T10:09:49Z
dc.date.available2015-11-18T10:09:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13919
dc.description.abstractJakość spożywanego pożywienia, ilość zawartych w nim składników odżywczych czy witamin wpływa na stan zdrowia, aktywność fizyczną i psychiczną człowieka. Zatem bardzo ważne jest, by żywność przez nas spożywana była zdrowa, pełnowartościowa, bez hormonów wzrostu, antybiotyków czy metali ciężkich. W ostatnich latach rolnictwo ekologiczne rozwija się bardzo intensywnie na całym świecie, również w Polsce można zaobserwować wzrost powierzchni upraw ekologicznych oraz liczby przetwórni, a także jednostek certyfikujących. Także uprawy GM mogą stanowić dużą szansę dla rozwoju gospodarki, lecz konieczne jest wprowadzenie odpowiednich norm i przepisów regulujących owe uprawy. Problem z GMO jest taki, że nie zostało przeprowadzonych wystarczająco dużo testów i badań, które wykluczyłyby negatywny wpływ spożywania roślin GM na zdrowie ludzi. Świat stoi w obliczu narastającego problemu głodu, który uprawy GM mogłyby rozwiązać. Jednak, przed wprowadzeniem jakichkolwiek nasion czy sadzonek, które zostały zmodyfikowane genetycznie, należy być bardzo ostrożnym i skrupulatnie przeprowadzić wszelkie niezbędne badania.pl_PL
dc.description.abstractThe quality of food consumed and the amount of nutrients and vitamins it contains affects health as well as physical and psychological activity of man. Therefore, it is very important that the food we consume is healthy, of full value, without growth hormones, antibiotics or heavy metals. In recent years, organic agriculture has been developing very intensively all over the world. In Poland one can also observe an increase in organic crop areas, in number of organic processing plants and certification bodies. Also, GM crops can be a great opportunity for the development of economy, but it is necessary to introduce appropriate standards and regulations governing those cultivation. The problem with GMO is that not enough tests and studies which would exclude the negative impact of consuming GM vegetables and fruits on human health have been conducted. The world is facing the growing problem of famine that GM crops could solve. However, before introducing any seeds or seedlings that were subjected to genetic modifications, we must be extremely careful and meticulously carry out any necessary tests.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;4
dc.subjectżywienie człowiekapl_PL
dc.subjectrolnictwo ekologicznepl_PL
dc.subjectżywność ekologicznapl_PL
dc.subjectGMOpl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.subjectzrównoważona konsumpcjapl_PL
dc.subjecthuman nutritionpl_PL
dc.subjectorganic farmingpl_PL
dc.subjectorganic foodpl_PL
dc.subjecteconomypl_PL
dc.subjectsustainable consumptionpl_PL
dc.titleRolnictwo ekologiczne i GMO szansą dla rozwoju polskiej gospodarki? Korzyści i zagrożeniapl_PL
dc.title.alternativeOrganic Agriculture and GMO an Opportunity for the Development of Polish Economy? Benefits and Riskspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[5]-20pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesDenisowski A., Przestawianie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2008.pl_PL
dc.referencesDenisowski A., Rolnictwo ekologiczne, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2012.pl_PL
dc.referencesDevall B., Sessions G., Ekologia głęboka, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesDrexhage J., Murphy D., Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, International Institute for Sustainable Development, New York 2010.pl_PL
dc.referencesGolinowska M., Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesHarasim A., Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2010.pl_PL
dc.referencesJastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKowalska A., Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKuś J., Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2010.pl_PL
dc.referencesMaj M., GMO: to postęp biologiczny czy zagrożenie dla życia człowieka?, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karniowice 2006.pl_PL
dc.referencesKacprzak E. (red.), Kołodziejczak A., Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2011, nr 14.pl_PL
dc.referencesGawęcki J., Hryniewiecki L. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesRótolo G. C., Francis C., Craviotto R. M., Viglia S., Pereyra A., Ulgiati S., Time to re-think the GMO revolution in agriculture, Ecological Informatics 2014.pl_PL
dc.referencesSzołtysek K., Zarys problematyki żywności ekologicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesWiąckowski S. K., Genetycznie modyfikowane organizmy. Obietnice i fakty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Białystok 2008.pl_PL
dc.referenceswww.dziennik.compl_PL
dc.referenceswww.ekologia.plpl_PL
dc.referenceswww.forummleczarskie.plpl_PL
dc.referenceswww.srodowisko.plpl_PL
dc.referenceswww.wgospodarce.plpl_PL
dc.referenceswww.wpolityce.plpl_PL
dc.referenceswww.zmianynaziemi.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.37.01
dc.relation.volume37pl_PL
dc.subject.jelL6
dc.subject.jelL66


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record