Show simple item record

dc.contributor.authorKuziemska-Pawlak, Kamila
dc.date.accessioned2015-11-17T12:54:40Z
dc.date.available2015-11-17T12:54:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13891
dc.description.abstractSaldo rachunku obrotów bieżących ma fundamentalne znaczenie dla stabilności makroekonomicznej państwa. Trwały deficyt rachunku obrotów bieżących i będące jego skutkiem pogłębianie ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto może być źródłem niskiej odporności kraju na szoki zewnętrzne i gwałtownego odpływu kapitału. Saldo rachunku obrotów bieżących jest szczególnie ważne dla kraju członkowskiego Unii Gospodarczej i Walutowej na prawach państwa objętego derogacją. Wysoki deficyt rachunku obrotów bieżących może utrudnić krajowi ubiegającemu się o wejście do strefy euro realizację tego celu. Istotną kwestią jest zatem poznanie czynników wpływających na kształtowanie się salda rachunku obrotów bieżących. Celem dysertacji jest identyfikacja determinant salda rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB oraz kwantyfikacja parametrów mierzących siłę i kierunek ich oddziaływania na tę relację w Polsce w latach 2000–2013. Z przeprowadzonej analizy ekonometrycznej wynika, że na relację salda rachunku obrotów bieżących do PKB w Polsce w analizowanym okresie wpływały m.in. konwergencja poziomu realnego PKB per capita Polski do poziomu realnego PKB per capita Niemiec, roczna dynamika realnego PKB w Polsce, kształtowanie się realnego efektywnego kursu złotego, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w proporcji do PKB w Polsce, otwartość polskiej gospodarki aproksymowana przez udział sumy eksportu i importu towarów w PKB, napływ do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych w relacji do PKB oraz niepewność aproksymowana indeksem VIX. Identyfikacja powyższych determinant posłużyła do sformułowania wytycznych dla polityki gospodarczej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectbilans płatniczypl_PL
dc.subjectrachunek obrotów bieżącychpl_PL
dc.subjectpodejście międzyokresowe do rachunku obrotów bierzącychpl_PL
dc.subjectkonkurencyjność gospodarkipl_PL
dc.titleDeterminanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000–2013pl_PL
dc.title.alternativeThe determinants of the current account balance in Poland between 2000 and 2013pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number163pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologicznypl_PL
dc.dissertation.directorBilski, Janusz
dc.dissertation.reviewerJanicka, Małgorzata
dc.dissertation.reviewerŚliwiński, Paweł


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record