Now showing items 1-1 of 1

    • Taksonomia i ekologia sinic (Cyanobacteria) źródeł zimnowodnych 

      Nowicka-Krawczyk, Paulina ORCID (2015)
      Przedmiotem badań była różnorodność taksonomiczna i ekologiczna sinic występujących w źródłach zimnowodnych na czwartorzędowych utworach geologicznych Polski Środkowej. Badaniami objęto 10 obiektów krenologicznych w ...