Show simple item record

dc.contributor.authorCorr, Christopher
dc.date.accessioned2015-10-26T07:39:22Z
dc.date.available2015-10-26T07:39:22Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn1427-9673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12875
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest omówieniu wpływu, jaki wywarły pisma krytyczne Matthew Arnolda na wczesną poezję i prozę W. B. Yeatsa. Wpływ angielskiego krytyka na młodego irlandzkiego poetę został przedstawiony na tle całokształtu związków między literaturą angielską a anglojęzyczną literaturą irlandzką, a także w szerszym kontekście kultury kolonialnej, niesuwerennej i lokalnej. Autor koncentruje się na wykładach Arnolda z lat 1865/66, “On the Study of Celtic Literature” oraz na polemicznym w stosunku do nich tekście Yeatsa “The Celtic Element in Literature” z 1897. Analizuje również wpływ Arnolda na pisarzy związanych z Celtyckim Odrodzeniem, w którym to ruchu Yeats był jedną z czołowych postaci. Artykuł kończy się omówieniem zbieżności między niektórymi koncepcjami Arnolda a założeniami estetyki Yeatsa.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica;2
dc.titleMatthew Arnold and the Younger Yeats: The Manoeuvrings of Cultural Aestheticpl_PL
dc.title.alternativeMatthew Arnold i mlody Yeats: powikłane losy teorii kulturypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number5-22pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record