„Rocznik Łódzki” jest periodykiem poświęconym historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. Jest to najważniejsze z wydawnictw Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wydawane przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. „Rocznik Łódzki” ukazuje się stale już od 1958 roku, nawiązując jednak do tradycji przedwojennego „Rocznika Łódzkiego” i „Rocznika Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego” (ukazujących się w latach 1928-1939). Dotąd ukazały się już 62 tomy!

ISSN 0080-3502

Redaktorem naczelnym "Rocznika Łódzkiego" jest prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, zastępcą redaktora naczelnego - prof. dr hab. Jarosław Kita, zaś sekretarzem naukowym - dr Tomasz Pietras.

Adres strony www periodyku: http://roczniklodzki.uni.lodz.pl/

Rada Programowa:
Zbigniew Anusik (Łódź)
Kazimierz Badziak (Łódź)
Teresa Kulak (Wrocław)
Krzysztof Mikulski (Toruń)
Giennadij Matwiejew (Moskwa)
Regina Renz (Kielce)
Alicja Szymczak (Łódź)
Leonid Zashkilnyak (Lwów)

Recenzenci:
Wiesław Caban (Kielce)
Tadeusz Dubicki (Włocławek / Częstochowa)
Jan Snopko (Białystok)
Andrzej Stroynowski (Częstochowa)
Edward Wiśniewski (Łódź)
Stanisław Marian Zajączkowski (Łódź)

Collections in this community

Recent Submissions