Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jego wpływ na konkurencyjność województwa łódzkiego

This email address is used for sending the document.