Show simple item record

dc.contributor.authorGrodzicki, Maciej
dc.date.accessioned2015-09-21T06:24:40Z
dc.date.available2015-09-21T06:24:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11872
dc.description.abstractIn the paper the results of the shift-share decomposition analysis of labour productivity growth in the European Union in 19970–2007 were presented. Making use of data from the EU-KLEMS and the GGDC Productivity Database, the role of productivity growth in 5 major economic sectors and of the employment shifts between these sectors for total productivity growth were analysed. Then, using the nonparametric method (LOWESS) dominant development patterns were distinguished. It was demonstrated that nearly 90% of productivity growth in the sample can be accounted to within effects and about 11% – to changes in employment structure. Employment shifts had on average a direction into more productive sectors, but also to less dynamic ones. Industry and services had the biggest contribution to productivity growth, on all development levels. Productivity dynamics is the highest on the lower development level of the economy. With development, it is becoming more and more difficult to enhance productivity – either by within effects or by changes in employment structure.pl_PL
dc.description.abstractW artykule zostały zaprezentowane wyniki analiz wzrostu wydajności pracy w 14 krajach Unii Europejskiej w latach 1970–2007, wykonanych techniką dekompozycji sektorowej shift-share. Przy wykorzystaniu danych z baz EU-KLEMS i GGDC Productivity Database zbadano rolę zmian wydajności pracy w 5 sektorach gospodarki oraz przesunięć w zatrudnieniu pomiędzy tymi sektorami dla dynamiki wydajności na całym obszarze gospodarczym. Następnie przy wykorzystaniu metody nieparametrycznej (ważonej regresji lokalnej) zostały wyszczególnione dominujące wzorce rozwojowe. Okazuje się, że średnio blisko 90% wzrostu wydajności pracy w badanej próbie można przypisać wewnątrzsektorowej dynamice wydajności, a ok. 11% zmianom w strukturze zatrudnienia. Przesunięcia pracowników przebiegały zazwyczaj w kierunku sektorów o wyższej wydajności, lecz o niższej stopie wzrostu tej zmiennej. Największy wkład do wzrostu wydajności, na każdym poziomie rozwoju gospodarczego, mają sektory przemysłu i usług rynkowych. Dynamika wydajności jest najwyższa na niskim poziomie rozwoju, a wraz z jej wzrostem coraz trudniejsze staje się odnoszenie korzyści – zarówno wewnątrzsektorowych, jak i tych wynikających ze zmian w strukturze zatrudnienia.pl_PL
dc.description.sponsorshipArtykuł prezentuje wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Konwergencja w krajach i regionach Unii Europejskiej”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/N/HS4/03077.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.subjectkonwergencja gospodarczapl_PL
dc.subjectwydajność pracypl_PL
dc.subjectconvergencepl_PL
dc.subjectlabour productivitypl_PL
dc.titleSektorowa dekompozycja wzrostu wydajności pracy w krajach Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeSector decomposition of labour productivity growth in the European Unionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[35]-50pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonomii Matematycznej Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.referencesAbramovitz M., Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind. The Journal of Economic History, Vol. 46, 1986, No. 2.pl_PL
dc.referencesCleveland W. S., Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots. Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, 1979, No. 368.pl_PL
dc.referencesBernard A. B., Jones, C. I. Comparing Apples to Oranges: Productivity Convergence and Measurement Across Industries and Countries. The American Economic Review, Vol. 86, 1996, Issue 5.pl_PL
dc.referencesChenery H., Growth and Transformation. In: H. Chenery, S. Robinson, M. Syrquin (eds.). Industrialization and Growth. A Comparative Study, 1986.pl_PL
dc.referencesFagerberg J., Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study. Structural Change and Economic Dynamics, No. 11 (2000).pl_PL
dc.referencesInklaar R., Timmer M. P., GGDC Productivity Level Database: International Comparisons of Output, Inputs and Productivity at the Industry Level. Groningen Growth and Development Centre Research Memorandum, 2008, GD-104.pl_PL
dc.referencesKrűger J. J., The Sources of Aggregate Productivity Growth. U.S. Manufacturing Industries, 1958–1996. Arbeits- und Diskussionspapiere der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena, No. 10/2006.pl_PL
dc.referencesKucera, L., Roncolato, L. Structure Matters: Sectoral drivers of growth and the labour productivity- employment relationship. ILO Research Paper, 2012, No. 3.pl_PL
dc.referencesKuznets S., National Income and Industrial Structure. Econometrica, 1949, Vol. 17.pl_PL
dc.referencesKuznets S., Driving Forces of Economic Growth: What Can We Learn from History? Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 116, 1980, H. 3.pl_PL
dc.referencesLin J. Y., New Structural Economics. A Framework for Rethinking Development. The World Bank Policy Research Working Paper, 2010, No. 5197.pl_PL
dc.referencesParteka A., Economic growth, structural change and quality upgrading in New Member States. Università degli Studi di Milano Working Paper, 2009, No. 2009-27.pl_PL
dc.referencesPeneder M., Industrial structure and aggregate growth. Structural Change and Economic Dynamics, 2003, No. 14.pl_PL
dc.referencesSchettkat R., Yokarini L., The Shift to Services: A Review of the Literature. IZA Discussion Papers, 2003, No. 964.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesSilva E. G., Teixeira, A.A.C. Surveying structural change: Seminal contributions and a bibliometric account. Industrial and Corporate Change, Vol. 19, 2008, No. 4.pl_PL
dc.referencesSyrquin M., Productivity Growth and Factor Reallocation. In: H. Chenery, S. Robinson, M. Syrquin (eds.). Industrialization and Growth. A Comparative Study, 1986.pl_PL
dc.referencesTimmer M. P., de Vries G. J., Structural change and growth accelerations in Asia and Latin America: a new sectoral data set. Cliometrica, Vol. 3, 2009, Issue 2.pl_PL
dc.referencesTimmer M. P., Szirmai A., Productivity growth in Asian manufacturing: the structural bonus hypothesis examined. Structural Change and Economic Dynamics, 2000, Vol. 11.pl_PL
dc.relation.volume34pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record