Show simple item record

dc.contributor.authorSzubska - Włodarczyk, Natalia
dc.date.accessioned2015-09-21T05:56:27Z
dc.date.available2015-09-21T05:56:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11870
dc.description.abstractCelem artykułu jest określenie pozycji konkurencyjnej handlu surowcami roślinnymi i przetworzonymi produktami roślinnymi Polski na tle wybranych krajów członkowskich UE. Skupiono się przede wszystkim na nowych krajach członkowskich UE. Zastosowano metodę analizy ex post ilościowych mierników konkurencyjności. Do analizy wykorzystano dane pochodzące z EUROSTAT oraz ComExt.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of paper is determine the competitive position of Polish agricultural sector in intra community trade in plant materials and processed agricultural products against the new EU member states. The method is ex-post analysis of quantitative indicators of competitiveness. The analysis is based on data from Eurostat and Comext. The new EU member states have shown to be the least competitive among the plant products preparations. The EU 15 countries are compete in the agri – food. This is due to greater technological progress and mechanization in agriculture.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.subjecthandel międzynarodowypl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectinternational tradepl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.titleKonkurencyjność handlu wewnątrzwspólnotowego surowcami roślinnymi i przetworzonymi produktami roślinnymi wybranych krajów członkowskich UEpl_PL
dc.title.alternativeThe competitiveness of the plant materials and processed agricultural products intra-community trade in selected European Union member statespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number81-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonomii Rozwoju, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesHalamska M., 5 lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 28 kwiecień 2009.pl_PL
dc.referenceshttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.pl_PL
dc.referencesKolodko G., Wędrujący świat, Prószczyński i S-ka, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKowalczewski W., Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki, [w:] B. Poskrobko (red.) Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesKowalski A., Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Katedra Rozowju Obszarów Wiejskich, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, kwiecień 2009.pl_PL
dc.referencesPawlak K., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W., Konkurencyjność sektora rolno‑spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym, [w:] M. Adamowicz, A. Kowalski (red.), Zagadnienia ekonomiki rolnej, Organ Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB i Sekcji Ekonomiki Rolnictwa PTE, 1(322)2010.pl_PL
dc.referencesSeremak‑Bulge J. (red.), Analizy, tendencje, oceny. Rynek rolny, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Lipiec/Sierpień 2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrban R., Szczepaniak I., Mroczek R., Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkowska (Synteza), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010.pl_PL
dc.relation.volume34pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record