Show simple item record

dc.contributor.authorBurchard-Dziubińska, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-09-18T12:29:09Z
dc.date.available2015-09-18T12:29:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11867
dc.description.abstractW artykule omawiana jest kwestia wykorzystania metali ziem rzadkich w różnych nowatorskich zastosowaniach i związane z tym strategiczne znaczenie tych pierwiastków dla dalszego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W rozważaniach uwzględniono problematykę zagrożeń ekologicznych, wynikających z eksploatacji metali ziem rzadkich oraz funkcjonowania światowego rynku. Wysoka zależność UE od importu metali ziem rzadkich stwarzać może w przyszłości pewne zagrożenia dotyczące ciągłości dostaw.pl_PL
dc.description.abstractThe article deals with the question of the use of rare earth metals in a variety of innovative applications and related strategic importance of these elements for further development of the knowledge‑based economy (KBE). The discussion included, issues of ecological risks associated with use of rare earth metals and the functioning of the global market. The high dependence of the EU on imports of rare earth metals may pose in the future certain risks associated with continuity of supply.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.subjectmetale ziem rzadkichpl_PL
dc.subjectrynek światowypl_PL
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl_PL
dc.subjectrare earth metalspl_PL
dc.subjectglobal marketpl_PL
dc.subjectknowledge-based economypl_PL
dc.titleStrategiczna rola metali ziem rzadkich w gospodarce opartej na wiedzypl_PL
dc.title.alternativeStrategic role of rare-earth metals in the knowledge-based economypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number21-33pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Rozwojupl_PL
dc.referencesEichstaed I., Księga pierwiastków, Wiedza Powszechna, warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesINFOS, nr 1(115), 12 stycznia 2012 r. Biuro Analiz Sejmowych, dostęp: http://orka.sejm.gov.pl/ WydBAS.nsf/0/8306DB0738B6B1F4C1257981004A4357/$file/Infos_115.pdfpl_PL
dc.referencesKingsnorth D. J., Rare earth – is supply critical in 2013, http://investorintel.com/wp-content/uploads/ 2013/08/AusIMM-CMC-2013-DJK-Final-InvestorIntel.pdfpl_PL
dc.referencesMały słownik chemiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesMineral Resource Estimate – Araxa Rare Earth Oxide-Phosphate-Niobium Project, Minas Gerais State, Brazil, Andreas Mining Services, on Behalf of MBAC Fertilizer Corp. 1th June 2012.pl_PL
dc.referencesPui-Kwan Tse, The Mineral Industry in China http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2012/ myb3-2012-ch.pdfpl_PL
dc.referencesReport of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials, European Commission, Brussels, July 2010.pl_PL
dc.referencesWiśniewski B., Rosnące znaczenie metali ziem rzadkich, [w:] Biuletyn Polski, Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013, 46 (1022).pl_PL
dc.referenceshttp://polskirynekmetaliziemrzadkich.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://biznes.onet.pl/.pl_PL
dc.referenceshttp://tematy.forsal.pl/tematy/m/metale-ziem-rzadkich.pl_PL
dc.referenceshttp://www.metal-pages.com/metalprices.pl_PL
dc.referenceshttp://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/ukryte-chinskie-skladniki-niemal-wszystkiego/.pl_PL
dc.relation.volume34pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record