Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisławen
dc.date.accessioned2015-08-11T10:30:21Z
dc.date.available2015-08-11T10:30:21Z
dc.date.issued2011-06-21en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11439
dc.description.abstractThe article concerns the fundamentals of tourism studies and its methodology. After presenting the current situation, the author comments on the opinions of those whose aim it is to establish tourism studies as a fully independent discipline. This is followed by a presentation of the process of creating a ‘tourism studies’ which is not only multi-disciplinary, but above all an interdisciplinary basis for research. The article ends with a short reflection on the future of tourism studies and some conclusions. It is a discursive article.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.subjecttourismen
dc.subjectthe place of tourism research among other fields of knowledgeen
dc.subjecta single independent tourism studies discipline (nauka o turystyce)en
dc.subjecttourism studies within multiple disciplines (nauki o turystyce)en
dc.subjectmulti-disciplinary and inter-disciplinary research into tourismen
dc.titleTourism Studies: Situated within Multiple Disciplines or a single Independent Discipline? (discursive article)en
dc.page.number37-44en
dc.contributor.authorAffiliationInstitut of Urban Geography and Tourism, University of Łódźen
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesAlejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.en
dc.referencesAlejziak W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 231-248.en
dc.referencesAlejziak W., 2008, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wydawnictwo Pwsz, Sulechów, pp. 13-25.en
dc.referencesAlejziak W., 2009, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Studia i Monografie AWF Kraków, no. 56.en
dc.referencesChojnicki Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, no. 2, pp. 11-23.en
dc.referencesDubisz S. (ed.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 4 (T-Z), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesGołEmbski G. (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesJafari J., 1987, System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych, Problemy Turystyki, no. 3, pp. 3-17.en
dc.referencesJansen-Verbeke M., 2010, Moja droga naukowa: Od geografii do turyzmu, od turyzmu do geografii turyzmu, Turyzm, vol. 20, no. 1, pp. 69-73.en
dc.referencesJęDrusik M., 2005, Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.en
dc.referencesKazimierczak M., 2005, Filozofia turystyki a integracja nauk o turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesKazimierczak M., 2010, O autonomii nauk w turystyce, [in:] S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 11-20.en
dc.referencesLeszczycki S., 1962, Rozwój myśli geograficznej, [in:] Geografia powszechna, vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesLiszewski S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, Problemy Turystyki, vol. XVII, no. 3/4, pp. 105-111.en
dc.referencesLiszewski S., 2005, Koncepcje zintegrowanych badań nad turystyką, [in:] B. Domański, S. Skiba (ed.), Geografia i sacrum, vol. 2, IGiGP UJ, Kraków, pp. 105-113.en
dc.referencesLiszewski S., 2006, Przestrzenie turystyki i transformacja we współczesnym świecie, Turyzm, vol. 16, no. 2, pp. 7-19.en
dc.referencesŁobożewicz T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, no. 31, pp. 13-20.en
dc.referencesMaciolek R., 2002, Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, no. 2, pp. 17-26, Bydgoszcz.en
dc.referencesMcintosh R.W., Goeldner Ch.R., 1990, Tourism. Principles, Practises, Philosophies, John Wiley & Sons, New York.en
dc.referencesMaik W., Przybecka-Maik M., 2005, Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce, Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, pp. 25-32.en
dc.referencesMarak J., Wyrzykowski J., 2009, Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 567, Ekonomiczne Problemy Turystyki, no. 12, pp. 165-180.en
dc.referencesMazurkiewicz L., 2005, Czy istnieje teoria turystyki?, Problemy Turystyki, vol. XXVIII, no. 3/4, pp. 155-167.en
dc.referencesMazurkiewicz L., 2009, O przedmiocie turystyki i rekreacji, Turystyka i Rekreacja, AWF Warszawa, vol. 5, pp. 80-91.en
dc.referencesSikora J., 2001, Potrzeba wyodrębnienia nauk o turystyce, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, no. 81, pp. 81-83, Kraków.en
dc.referencesSzymczak M., (ed.) 1979, Słownik języka polskiego, vol. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.en
dc.referencesWiniarski R., (ed.), 1999, 2004, Nauki o turystyce, Studia i Monografie, no. 7 (part 1 and 2), AWF, Kraków.en
dc.referencesWiniarski R., Alejziak W. (ed.), 2005, Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków, Rzeszów.en
dc.referencesWłodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcja, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesWoźniak A., 2005, Socjologiczna analiza turystyki - poszukiwanie syntezy, Turystyka i Rekreacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, vol. 3, pp. 45- 52.en
dc.identifier.doi10.2478/v10106-010-0007-8en
dc.relation.volume20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record