Show simple item record

dc.contributor.authorGołąb-Korzeniowska, Monika
dc.date.accessioned2015-07-15T11:49:47Z
dc.date.available2015-07-15T11:49:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGołąb-Korzeniowska M., 2014,Miasteczka na skraju zjednoczonej europy – aspiracje i rzeczywistość, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 18/2014, s. 59-73pl_PL
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11047
dc.description.abstractMałe miasta w Polsce przechodzą metamorfozę związaną zarówno z podnoszeniem jakości swojej przestrzeni, jak i rosnących aspiracji mieszkańców. Cecha pierwsza wynika z bogacenia się miast, m.in. także dzięki dotacjom europejskim, druga – z otwarcia na świat, w czym udział mają media, internet i łatwość podróży. Jednak mieszkaniem w miasteczkach nie są zainteresowani młodzi ludzie wyjeżdżający do większych ośrodków w celu poprawy warunków życia. Zewnętrznie postrzegany romantyzm małych miast rozmija się z codzienną rzeczywistością. Artykuł na wybranych przykładach pokazuje problemy w uzyskiwaniu oczekiwanego poziomu życia mieszkańców oraz możliwości i metody podnoszenia standardów, szczególnie odnosząc się do przemian przestrzennych.pl_PL
dc.description.abstractSmall towns in Poland undergo the metamorphosis related to both raising the quality of their space and increasing aspirations of their residents. The former results from enrichment of cities, including the effect of European Union subsidies, the latter is the outcome of opening to the world, to which media, the internet and easiness of travelling all contribute. However, young people are not interested in living in small towns, and they leave for larger centers to find better living conditions. Romanticism of small towns perceived from the outside fails to meet the daily reality. The paper presents the problems, with a number of examples, in reaching the expected quality of life of residents and the possibilities and methods to enhance standards, especially those which refer to spatial transformations.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;18
dc.subjectwarunki życiapl_PL
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectliving conditionspl_PL
dc.subjectsmall townspl_PL
dc.subjectthe European Unionpl_PL
dc.titleMiasteczka na skraju zjednoczonej europy – aspiracje i rzeczywistośćpl_PL
dc.title.alternativeSmall Cities In The Outskirts Of The United Europe: Aspirations And Realitypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number59-73pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Projektowania Miast i Regionów Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszkipl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBiernacki W., Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Guzik R., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Sobala-Gwosdz A., 2012, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Kraków (Raport końcowy).pl_PL
dc.referencesBoni M. (red.), 2011, Młodzi 2011, Wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCichoń D., 2007, Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w finansowaniu zadań gminy na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, t. 6, s. 156–167.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.), 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, „Contemporary Economics”, 5(3), Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw, Wydawnictwo Rady Monitoringu Społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeffner K., Marszał T. (red.), 2012, Przestrzeń publiczna małych miast, „Studia KPZK”, 144, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKacprzak E., Kołodziejczak A. (red.), 2011, Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Obszarów Wiejskich”, 26.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk D., 2006, Infrastruktura społeczna w rozwoju małych miast, [w:] Rydz E. (red.), Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Obszarów Wiejskich”, 11, IGiPZ PAN, s. 87–96pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawapl_PL
dc.referencesKrajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Monitor Polski, nr 36, poz. 423.pl_PL
dc.referencesMałopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju – 8. Raport roczny, 2012, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesMapa dotacji UE, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mapadotacji.gov. pl/.pl_PL
dc.referencesTrzebiatowski J., 2011, Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych, Hygeia Public Health, 46(1), s. 25–31.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Bilska E., Zuziak Z. (red.), 2005, Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej, „Czasopismo Techniczne”, 102(2), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesWęcławowicz-Bilska E., Zuziak Z. (red.), 2012, Projektowanie rewitalizacji miast, „Czasopismo Techniczne”, 3-A/109(12), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.pl_PL
dc.referencesZając J., Wojewódzka A., Stawicki M., 2009, Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rrit_063.pdf.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record