Now showing items 1-1 of 1

    • Atrofia wyobraźni metafizycznej u źródeł współczesnego ateizmu 

      Kołodziejczyk, Artur ORCID (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014)
      Miniony wiek był czasem tragicznego doświadczenia zła w postaci Auschwitz i Kołymy, które spowodowały orzeczenie śmierci Boga i człowieka. Ostatni Sobór, mając na względzie troskę o prawdę dotyczącą człowieka i potrzebę ...