Now showing items 1-1 of 1

    • Schiller/Nietzsche: nowoczesność, kultura, historiozofia 

      Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski.Instytut Filozofii, 2010)
      Artykuł przedstawia związki między filozofią Nietzschego a myślą Schillera, wpływ preromantycznej Schillerowskiej historiozofii i zawartej w niej krytycznej diagnozy nowoczesności (dualizm kulturowy, alienacja) na postrzeganie ...