Now showing items 1-5 of 5

  • Anatomia dekadencji (Tomasz Mann, Śmierć w Wenecji) 

   Pieniążek, Paweł (Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011)
   Tekst jest próbą odczytania przedstawionego przez T. Manna w Śmierci w Wenecji obrazu dekadencji w kategoriach Nietzscheańskiej interpretacji fenomenu dekadencji okresu modernizmu, którą Mann znał i w swej noweli znakomicie ...
  • Brzozowski/Nietzsche: nowoczesność, twórczość i wspólnota 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, 2006)
   Artykuł analizuje związki między filozofiami Nietzschego i Brzozowskiego, ich ewolucję oraz wpływ myśli Nietzschego na kształtowanie się i rozwój myśli Brzozowskiego w kontekście wspólnej im krytyki kultury nowoczesnej i ...
  • Niemożliwe napięcie: wolność u Schellinga (Pismo o wolności) a myśl Kierkegaarda (Pojęcie lęku) 

   Pieniążek, Paweł (Wydawnictwo IFiS PAN, 2015)
   W artykule omówione zostają koncepcje wolności egzystencjalnej u Schellinga i Kierkegaarda oraz wpływ, jaki Schelling z tzw. Pisma o wolności wywarł na kształtowanie się koncepcji jaźni i wolności w myśli Kierkegaarda.
  • "Nowa metafizyka" francuska 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii, 2015)
   Artykuł jest krytycznym omówieniem znakomitej książki Jacka Migasińskiego "W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku (wyd. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja ...
  • Schiller/Nietzsche: nowoczesność, kultura, historiozofia 

   Pieniążek, Paweł (Uniwersytet Warszawski.Instytut Filozofii, 2010)
   Artykuł przedstawia związki między filozofią Nietzschego a myślą Schillera, wpływ preromantycznej Schillerowskiej historiozofii i zawartej w niej krytycznej diagnozy nowoczesności (dualizm kulturowy, alienacja) na postrzeganie ...