Show simple item record

dc.contributor.authorRochmińska, Agnieszka
dc.date.accessioned2015-07-13T06:48:00Z
dc.date.available2015-07-13T06:48:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationRochmińska A., 2011, Centra handlowe - miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11/2011, Łódź, s. 207-217pl_PL
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10923
dc.description.abstractCelami artykułu było po pierwsze sprawdzenie, czym są we współczesnym świecie zakupy dla mieszkańca dużego miasta, czy zmieniło się postrzeganie czynności zakupowych, a po drugie identyfikacja osób, które traktują wypady do centrów handlowych jako formę spędzania czasu wolnego. W dobie powszechnego „konsumpcjonizmu” i pojawienia się w dużych miastach kompleksów handlowo-rozrywkowych (centrów handlowych) należy baczną uwagę zwrócić na nowe pokolenie konsumentów, dla których wypady do centrów handlowych nie są tylko obowiązkiem zrobienia zakupów, ale stały się formą spędzania czasu wolnego.pl_PL
dc.description.abstractThe aims of this article were to answer the questions what shopping meant for modern big city dweller and whether perception of doing shopping was changed. Additionally the author wanted to identify people for whom visiting the mall were the way of spending their free time. In the time of overwhelming consumptionism and blossoming of huge shopping centres there is need to observe young consumers for whom visiting the mall were the way of spending their free time.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;11
dc.subjectcentrum handlowepl_PL
dc.subjectczas wolnypl_PL
dc.subjectzakupypl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectshopping mallpl_PL
dc.subjectfree timepl_PL
dc.subjectshoppingpl_PL
dc.titleCentra handlowe - miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzianpl_PL
dc.title.alternativeShopping malls - places where Łódź citizens spend their free timepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number207-217pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBosiacki S., Rydlewski P., 2009, Wielkomiejskie centra i galerie handlowe jako miejsca rekreacji i atrakcje turystyczne, „Zeszyty Naukowe”, nr 16, Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań.pl_PL
dc.referencesDudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, Wyd. WSTH, Łódź.pl_PL
dc.referencesFatyga B., 2009, Czas wolny [w:] Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.pl_PL
dc.referencesFeliksiak M., 2008, Zachowania konsumenckie, Komunikat z badań CBOS, BS/117/ 2008, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFuhrmann M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 14, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Łódźpl_PL
dc.referencesGórny A., 2010, Trzymając telewizyjnego pilota, czy ściskając kierownicę roweru? Sposoby spędzania czasu wolnego w przestrzeni miasta późnonowoczesnego na przykładzie Katowic [w:] Bukowska-Floreńska I. (red.), Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 10, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2005, Przestrzeń ludyczna – nowe obszary metropolii, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3.pl_PL
dc.referencesJung B., 1989, Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKamiński A., 1989, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLedwoń S., 2009, Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast, Wyd. Urbanista, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesLewandowska J., 2006, Co Polacy robią w czasie wolnym?, Komunikat z badań CBOS, BS/124/2006, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLyssons K., 2004, Zakupy zaopatrzeniowe, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMajchrzak K., 2007, Centrum handlowe jako atrakcja turystyczna ery postturystyki na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 466, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 9.pl_PL
dc.referencesMakowski G., 2004, Świątynia konsumpcji: geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRitzer G., 2001, Magiczny świat konsumpcji, MUZA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmagacz M., 2007, Młodzież w centrum handlowo-rozrywkowym. Raport z badań socjologicznych na zlecenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, Instytut Socjologii UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesStasik A., 2010, Czas wolny Polaków, Komunikat z badań CBOS, BS/133/2010, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzpunar M., 2008, Czas wolny w dobie konsumpcjonizmu i powszechnej mediatyzacji [w:] Muszyński W., Sokołowski M. (red.), Homo kreator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesWilk W., 2003, Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 32.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record