Now showing items 1-1 of 1

    • Znaczenie marki na rynku ekologicznych produktów żywnościowych 

      Bryła, Paweł ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
      W tym rozdziale przedstawiono ocenę znaczenia marki na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, jak również wskazano czynniki wpływające na to znaczenie. Analizy oparto na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego ...