Now showing items 1-1 of 1

    • La littérature d’exil est-elle une littérature mineure ? 

      Noghrehchi, Hessam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego, 2014)
      Czy literatura emigracyjna jako literacka twórczość mniejszości społecznej może stać się literaturą mniejszościową? Posługując się przykładem perskojęzycznych autorów piszących po francusku, niniejszy artykuł stara się ...