Now showing items 1-1 of 1

    • Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu transplantacji 

      Sadowska, Justyna (2019)
      W przygotowanej przeze mnie rozprawie doktorskiej opracowano postępowania cywilne uregulowane w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (dalej jako: u.tr). W ...