Now showing items 1-1 of 1

    • Granice finansów publicznych w kontekście reguł fiskalnych 

      Dziwisz, Monika; Abodakpi, Joseph (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
      Polityka fiskalna w Unii Europejskiej jest regulowana przez krajowe i unijne reguły fiskalne, których celem jest zapewnienie stabilności fiskalnej poszczególnych państw ugrupowania. Jednak, jak pokazały ostatnie ...