Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26917]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Dom uczonych. Kamienica przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi w latach 1945-2017 

  szczerba, adrianna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Publikacja dotyczy dziejów kamienicy przy ul. Uniwersyteckiej 3 w Łodzi, pierwotnie przeznaczonej na dom nauczycieli Szkoły Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi (1898-1939). Od 1945 roku do dziś to budynek uniwersytecki. ...
 • Las Natoliński. Miejsce zbrodni wojennej w listopadzie 1939 roku 

  Ławrynowicz, Olgierd; Dziurdza, Konrad; Waingertner, Przemysław ORCID; Kwapis, Robert; Duda, Wiktor; Demkowicz, Karol; Swat, Damian; Nowakowski, Piotr (Centrum Europejskie Natolin; Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki, 2021)
 • Проблемы кодификации русских служебных слов 

  Tsoi, Aleksandr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Słowniki języka rosyjskiego są głównym naukowym źródłem informacji o jego leksyce. Stanowią normatywną podstawę leksykograficzną dotyczącą morfologii, składni, semantyki, stylistyki, funkcjonowania wyrazów, terminów i ...
 • Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowania 

  Malaczewska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  W publikacji dokonano analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie modele matematyczne ...
 • Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw 

  Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Monografia zawiera analizę teoretyczną problemów internacjonalizacji o charakterze poznawczym i utylitarnym, a także prezentację badań przeprowadzonych w polskich i ukraińskich mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach ...

Pokaż więcej...