Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26541]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • biBUŁa 2007, nr 11 (11) 

  Augustyniak, Mariola; Puchowski, Piotr; Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (2007-12)
 • biBUŁa 2007, nr 10 (10) 

  Augustyniak, Mariola; Puchowski, Piotr; Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (2007-11)
 • biBUŁa 2007, nr 9 (9) 

  Augustyniak, Mariola; Puchowski, Piotr; Uniwersytet Łódzki, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (2007-10)
 • Interes publiczny i przestrzeń – kilka uwag 

  Kowalewski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym jest interes publiczny, jest niezmiernie trudne, dotyczy bowiem niezwykle szerokiego pojęcia, zdaniem niektórych autorytetów naukowych – niedookreślonego. Mamy również do czynienia ...
 • Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony interesów publicznych 

  Drzazga, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Planowanie jako działalność człowieka można rozpatrywać z dwojakiego punktu widzenia. W tzw. ujęciu prakseologicznym jest ono logicznie uporządkowanym w czasie zbiorem czynności prowadzących do osiągnięcia celów określonych ...

Pokaż więcej...