Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Bibliografia wsi za rok 2009 

  Kostrzewska, Maria (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Niniejszy wykaz zawiera publikacje zwarte polskich autorów wydane w Polsce w roku 2009, które dotyczą problematyki wsi i rolnictwa. W nielicznych przypadkach uwzględniono prace wydane wcześniej, które nie znalazły się w ...
 • Bibliografia wsi za lata 2005-2006. 

  Kostrzewska, Maria (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Niniejszy wykaz zawiera publikacje zwarte polskich autorów wydane w Polsce w latach 2003-2004, które dotyczą problematyki wsi i rolnictwa. W nielicznych przypadkach uwzględniono prace wydane wcześniej, które nie znalazły ...
 • Odnowienie doktoratu prof. dr hab. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej w dniu 25 maja 2009 r. 

  Wieruszewska-Adamczyk, Maria (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Jego Magnificencja Włodzimierz Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego podczas uroczystego posiedzenia Senatu UŁ, z okazji 64 rocznicy Uczelni Wyższej w Łodzi, przypomniał ważne postanowienie władz uczelni, dzięki któremu w ...
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku” 

  Kita, Jarosław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W dniach 5-6 listopada 2009 r. z inicjatywy Katedry Historii SpołecznoGospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w ...
 • Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945–1955 

  Czulda, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)

Pokaż więcej...