POJĘCIE WARTOŚCI W SOCJOLOGII. Projekt i weryfikacja zakresu w odniesieniu do środowiska pracy
Janusz F. Górski


    KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłopociński, Wacław Piotrowski, Krystyna Urbanowicz,

    REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA SOCIOLOGICA Bogusław Sułkowski, danuta Duraj, Urszula Nowakowska

    REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Hanna Wróblewska

    REDAKTOR TECHNICZNY Halina Połubińska

    Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions