"Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku" to periodyk naukowy poświęcony problematyce społecznej i gospodarczej. Jest jedyną tego typu publikacją naukową ukazującą się cyklicznie na polskim rynku wydawniczym. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od schyłku XVIII w. do czasów współczesnych.


Nazwa: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
ISSN: 2080-8313
E-ISSN: 2450-6796
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2003 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more