ROLA ANKIETERA W WYWIADZIE KWESTIONARIUSZOWYM W SOCJOLOGII
Krzysztof Kistelski


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Tadeusz Jaskuła, Wacław Piotrowski (przewodniczący), Krystyna Urbanowicz,

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA SOCIOLOGICA Bogusław Sułkowski, Andrzej Gniazdowski, Urszula Nowakowska

  REDAKTOR ZESZYTU Jan Lutyński

  RECENZENT ZESZYTU Wacław Piotrowski

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Hanna Wróblewska

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Rola ankietera w wywiadzie kwestionariuszowym w socjologii 

  Kistelski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  The main objective of this study haa been an erderly presentation end a critical analysis of views on the role of the interviewer in the questionnaire interview. The present study is a result of a widerenge review of the ...