Show simple item record

dc.contributor.authorNowicka- Włodarczyk, Ewa
dc.contributor.authorWłodarczyk, Włodzimierz C.
dc.date.accessioned2015-05-15T07:24:54Z
dc.date.available2015-05-15T07:24:54Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-6107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8815
dc.description.abstractJednym z problemów, który wart jest pogłębionej refleksji badaczy rzeczywistości społecznej jest zagadnienie odpowiedzialności za zdrowie. Kwestia ta nabiera tym większego znaczenia, im wyżej plasowane jest zdrowie w hierarchii społecznych wartości. Odpowiedzialność za zdrowie może dotyczyć także tych wszystkich stanów rzeczy - dóbr czy wartości - dla osiągania których zdrowie jest warunkiem koniecznym. Istotną przeszkodą w procesie orzekania odpowiedzialności za zdrowie jest skomplikowanie kształtujących je zależności przyczynowych. Bardzo często słabość empirycznych dowodów nie pozwala na jednoznaczne ustalenie przyczyn i skutków. Autorzy formułują tezę, że dla sądów o odpowiedzialności za zdrowie fundamentalne znaczenie ma wyraźne odniesienie się do określonych ideologii zdrowotnych. Te kognitywno-normatywne konstrukty nie tylko pozwalają zinterpretować niejednoznaczne zależności empiryczne, ale wskazują także główne podmioty odpowiedzialności za zdrowie: rządy, społeczeństwa i profesjonalistów.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica;8
dc.titleMoral Aspects of Some Health Ideologiespl_PL
dc.title.alternativeMoralne aspekty niektórych ideologii zdrowiapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number117-126pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź Institute of Occupational Medicinepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record